Oferta Baltic Ceramics Investments: ponad 500 inwestorów objęło akcje za 4,5 mln zł

Oferta Baltic Ceramics Investments: ponad 500 inwestorów objęło akcje za 4,5 mln zł

Dodano:   /  Zmieniono: 

29 maja 2014 roku zakończyły się zapisy w publicznej ofercie akcji Baltic Ceramics Investments S.A., spółki specjalizująca się w produkcji proppantów ceramicznych, materiału wykorzystywanego m.in. do poszukiwania oraz wydobycia gazu i ropy naftowej ze skał łupkowych. Z emisji spółka pozyskała 4,5 mln zł.

Oferta publiczna nowej emisji akcji serii M trwała w dniach od 19 do 29 maja. Ostatecznie 514 inwestorów objęło łącznie 1.594.203 akcje po cenie emisyjnej 2,80 zł za akcję.  Udział nowych inwestorów w akcjonariacie spółki wyniesie ok. 3,5%. Przydział akcji nastąpił 2go czerwca 2014 roku.

Pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na budowę pierwszego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne. Inwestycja powstająca w Lubsku (woj. lubuskie) jest realizowana z dotacji w wysokości 33,1 mln zł, przyznanej w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej oferty publicznej oraz liczby otrzymanych zapisów. Pomimo trudnej sytuacji na rynku pierwotnym, udało nam się przekonać do inwestycji ponad pół tysiąca inwestorów, głównie indywidualnych. Cieszy nas to, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem osób prywatnych. powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. Dopuszczaliśmy sytuację, w której wpływy z emisji akcji będą niższe niż ich górna granica przewidziana w uchwale emisyjnej. Po zakończeniu oferty nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i umożliwia nam budowę zakładu zgodnie z harmonogramem. Mamy 33,1 mln zł z dotacji, dysponujemy również środkami na zakup maszyn i urządzeń w wysokości przekraczającej 13 mln zł, a teraz pozyskaliśmy 4,5 mln zł z oferty publicznej. Pozostałą kwotę uzupełnimy kredytem bankowym, w sprawie którego rozmowy już trwają oraz ewentualnie sprzedażą zbędnej nieruchomości przemysłowej Baltic Ceramics S.A., która jest wyceniana w operacie szacunkowym na ponad 7 mln zł. Nie przewidujemy zatem żadnych przesunięć w czasie jeśli chodzi o harmonogram inwestycji.

Proppanty ceramiczne wpływają na zwiększenie efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów, w tym gazu łupkowego. Wykorzystywane są w procesie szczelinowania hydraulicznego, metody stosowanej na złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nowy zakład, powstający w Lubsku (woj. lubuskie), budowany przez Baltic Ceramics S.A., zostanie uruchomiony w II półroczu 2015 r., i będzie produkował docelowo 135 tys. ton proppantów rocznie, odpowiadając na ok. 5% światowego zapotrzebowania.

Duże zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów potwierdza naszą opinię, że Polacy oczekują intensyfikacji poszukiwań złóż gazu łupkowego w naszym kraju, bo to przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Podczas rozmów prowadzonych w trakcie oferty bardzo wiele pytań dotyczyło tego zagadnienia. Nasze proppanty będą wykorzystywane w całej Europie, ale również na platformach wiertniczych na Morzu Północnym oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednak produkt ten będzie miał kluczowe znaczenie dla efektywnego poszukiwania i wydobycia gazu w Polsce, ze względu na tutejsze warunki geologiczne. Wierzymy, że proppanty Baltic Ceramics pozwolą uwolnić potencjał ukryty obecnie głęboko w ziemi. dodaje Dariusz Janus, prezes zarządu IndygoTech Minerals S.A., holdingu przemysłowego, do w skład którego wchodzi Baltic Ceramics Investments S.A.

Oferującym akcje serii M było Biuro Maklerskie BGŻ S.A. W konsorcjum przyjmujących zapisy uczestniczył również Dom Maklerski mBanku S.A. Funkcję doradcy ds. oferty publicznej pełniła Cellica sp. z o.o. Za relacje inwestorskie i marketing oferty odpowiedzialna była NOBILI PARTNERS sp. z o.o.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Baltic Ceramics

infoWire.pl
 0

Czytaj także