Ciągłość działania z międzynarodowym certyfikatem. ENERGA-Operator pierwszym OSD w Polsce

Ciągłość działania z międzynarodowym certyfikatem. ENERGA-Operator pierwszym OSD w Polsce

Dodano:   /  Zmieniono: 

ENERGA-Operator jest pierwszym polskim dystrybutorem energii elektrycznej, który dysponuje najnowszym potwierdzeniem, że zadziała sprawnie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Certyfikatu zgodności z normą ISO 22301:2012 udzielił spółce renomowany Lloyds Register Quality Assurance.

Prace nad budową i wdrożeniem systemu zarządzania ciągłością działania trwały w ENERGA-Operator blisko dwa lata. W ich efekcie wszystkie firmowe procesy zostały zbadane pod kątem krytyczności dla funkcjonowania firmy i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Dla procesów związanych z monitorowaniem i prowadzeniem ruchu sieci, obsługą zgłoszeń od klientów oraz obsługą reklamacji i awarii wprowadzono techniczne i organizacyjne rozwiązania ,,zapasowe", które mogą być aktywowane w momencie wystąpienia sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu firmy np. awarii masowej.

W praktyce posiadanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania oznacza posiadanie zapasowych lokalizacji m.in dla centralnej i regionalnych dyspozycji mocy, powielonych - dla zwiększenia bezpieczeństwa - elementów infrastruktury serwerowej i telekomunikacyjnej, regularne ćwiczenia dla pracowników w zakresie procedur awaryjnych oraz kooperację z dostawcami zdolnymi do uruchomienia ,,zapasowych" rozwiązań u siebie z minuty na minutę. Certyfikacja jest efektem audytu wykonanego w centrali oraz oddziałach ENERGA-Operator w czwartym kwartale 2014 roku, przez międzynarodowy zespół. Audytorzy badali nie tylko dokumenty, ale rzeczywiste działanie wszelkich systemów, znajomość procedur i zasad przez pracowników i analizowali m.in. jak wyglądały przygotowania do orkanu ,,Aleksandra" (ostatecznie ominął Polskę).

 - Certyfikacja to dla nas potwierdzenie, że System Zarządzania Ciągłością Działania jest elementem życia firmy i wyrazem naszej codziennej odpowiedzialności - mówi Rafał Czyżewski, prezes ENERGA-Operator. - Mamy oczywiście nadzieję, że do awaryjnych procedur będziemy musieli sięgać jak najrzadziej, to społeczna funkcja oraz zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani sprawia, że musimy być na przygotowani na możliwie najwyższym poziomie.

Lloyds Register Quality Assurance jest międzynarodową instytucją certyfikującą zrzeszoną z Lloyd's Register. Lloyd's Register, działający na rynku od ponad 250 lat zapewnia najwyższy standard wykonania nadzoru technicznego.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ENERGA-Operator

infoWire.pl

Czytaj także