ZBP: 70 proc. wyroków dot. kredytów walutowych rozstrzygnięto na korzyść banków

ZBP: 70 proc. wyroków dot. kredytów walutowych rozstrzygnięto na korzyść banków

Frank szwajcarski
Frank szwajcarski / Źródło: Shutterstock / Wara1982
Na podstawie odpowiedzi udzielonych za rok 2019, w zależności od konstrukcji umowy przyjętej w danym banku i charakteru pozwu, można przyjąć, że prawomocnie na korzyść banków w całym 2019 r. rozstrzygnięto ponad 70 proc. sporów dotyczących kredytów walutowych. W odniesieniu zaś do nieprawomocnych wyroków, liczba spraw pozytywnie rozstrzygniętych dla banku w I instancji wynosiła ok. 60 proc., podał Związek Banków Polskich, powołując się na dane przekazane przez 11 banków. Obecnie, sprawy sądowe toczące się przeciwko bankom odnośnie kredytów walutowych, dotyczą 1,71 proc. całkowitej liczby udzielonych kredytów walutowych, a biorąc pod uwagę jedynie czynne umowy kredytowe, stanowią 3,6 proc. umów.

„Powyższe dane wskazują na wzrost zainteresowania klientów rozstrzyganiem sporów z bankami na drodze sądowej w porównaniu do lat poprzednich, jednocześnie nadal liczba ta stanowi niewielki odsetek w stosunku do ogólnej, całkowitej liczby zawartych walutowych umów kredytowych. Tendencja korzystnych wyroków utrzymuje się wciąż na wyższym poziomie niż mogłoby to wynikać z niektórych doniesień medialnych” – czytamy w komunikacie.

„W związku z tym, z dzisiejszej perspektywy byłoby przedwczesnym mówić, że spory sądowe banków z kredytobiorcami kredytów mieszkaniowych w walucie obcej powodują poważne obniżenie wyników finansowych tych banków” – podkreślono.

Ponad 16 tys. procesów

ZBP podał, że z danych przekazanych przez 11 banków wedle stanu na koniec 2019 r. wynika, że łączna liczba toczących się spraw w polskich sądach dotycząca kredytów walutowych wyniosła 16252 (w tym odnoszących się do kredytów indeksowanych - 13390 oraz kredytów denominowanych 2862). Liczba ta uwzględnia sprawy, które zostały z sądów przekazane do banków jako złożone pozwy lub w których bank złożył pozew.

„Z uwagi na techniczne ograniczenia, nie w każdym jednak przypadku było możliwe ustalenie precyzyjnych danych, w szczególności w podziale na kredyty denominowane i indeksowane, niemniej wyniki ankiety pozwalają przybliżyć ogólną skalę procesów sądowych i charakter problematyki w obszarze kredytów walutowych” – wyjaśnia Związek.

Wyniki te potwierdzają utrzymującą się tendencję wzrostową prowadzonych nowych spraw sądowych, natomiast w dalszym ciągu ogólny bilans spraw prawomocnie wygranych przemawia na korzyść banków, podkreślono.

ZBP powołując się na dane AMRON-SARFIN podał, że całkowita liczba kredytów walutowych udzielonych przez banki we franku szwajcarskim w latach 2002-2012 wyniosła 943,5 tys. sztuk kredytów, co oznacza, że obecnie, sprawy sądowe toczące się przeciwko bankom odnośnie kredytów walutowych, dotyczą 1,71 proc. całkowitej liczby udzielonych kredytów walutowych a biorąc pod uwagę jedynie czynne umowy kredytowe stanowią 3,6 proc. umów.

Związek podkreśla, że posiadacze kredytów walutowych - zanim zdecydują o złożeniu pozwu - powinni ze szczególną ostrożnością przeanalizować takie aspekty, jak koszty zastępstwa procesowego i opłaty za obsługę prawną, długość prowadzonego sporu, czy też - co szczególnie istotne - różny charakter rozstrzygnięć sądów uzależniony od modelu umowy i rodzaju kredytu.

„Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić również do firm i spółek prawa handlowego, których nie obowiązują standardy etyki zawodowej przypisanej stricte do adwokatów i radców prawnych” – podano także.

Czytaj też:
Sąd stanął po stronie frankowiczów. Jest wyrok w sprawie kredytu państwa Dziubaków

Opracował:
Źródło: ISBnews
+
 3

Czytaj także