OncoArendi z umową na ok. 1,5 mld zł. Spółka Marcina Szumowskiego rozwinie lek na astmę i włóknienie płuc

OncoArendi z umową na ok. 1,5 mld zł. Spółka Marcina Szumowskiego rozwinie lek na astmę i włóknienie płuc

Marcin Szumowski
Marcin Szumowski / Źródło: Newspix.pl / TEDI
OncoArendi Therapeutics zawarło wyłączną wieloletnią umowę partneringową z Galapagos na dalszy rozwój kliniczny i komercjalizację cząsteczki OATD01, podała spółka. Całkowita wartość umowy wynosi 322 mln euro (ok. 1,5 mld zł).

„Współpraca OncoArendi i Galapagos ma, w ciągu najbliższych kilku lat, doprowadzić do wprowadzenia na światowe rynki leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory do zastosowania m.in. w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF), sarkoidozie, astmie lub innych śródmiąższowych chorobach płuc. Warto podkreślić, że zgodnie z coraz liczniejszymi doniesieniami naukowymi, włóknienie płuc jest jednym z najczęstszych powikłań po COVID-19” – czytamy w komunikacie OncoArendi.

Umowa na ok. 1,5 mld zł

Zgodnie z umową, OncoArendi Therapeutics otrzyma płatność wstępną (tzw. up-front payment) w wysokości 25 mln euro, a dalsze transze w ramach podpisanej umowy będą wypłacane przez Galapagos NV po osiąganiu kolejnych „kamieni milowych”. Kamienie milowe określone w umowie obejmują: kolejne etapy rozwoju leku, tzw. development milestones, fazę dopuszczenia leku do obrotu w różnych regionach świata, tzw. regulatory milestones i fazę komercjalizacji oraz sprzedaży leku, tzw. commercial milestones. Łączna wartość umowy, czyli total biodollar value, wynosi 320 mln euro. Dodatkowo wraz z płatnością up-front spółka otrzyma również płatność 2 mln euro z tytułu udzielenia Galapagos prawa pierwszeństwa w negocjacjach dla innych związków rozwijanych w ramach platformy chitynazowej, które nie są podwójnymi inhibitorami chitynaz. Wskazane kwoty nie uwzględniają tantiem z tytułu ewentualnej przyszłej sprzedaży (royalties), wskazano również.

– To dla nas niezwykle ważny moment. Podpisanie umowy z Galapagos to przełom na płaszczyźnie naukowej i biznesowej, a przede wszystkim szansa na to, że nasze cząsteczki zyskają merytoryczne i finansowe wsparcie w rozwoju, a dzięki zaangażowaniu globalnej firmy w przyszłości będą mogły leczyć ludzi. Przez ostatnie lata ciężko pracowaliśmy na to, aby doprowadzić do tego etapu. Wysoka jakość naszych danych przedklinicznych i klinicznych oraz wyniki badań nad mechanizmem działania inhibitorów chitynaz zachęciły Galapagos do tej inwestycji – powiedział prezes OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski.

OncoArendi. Globalny lider

– W obszarze chitynaz jesteśmy globalnym liderem, a proponowane przez OncoArendi podejście terapeutyczne jest innowacyjne. OATD-01, wiodąca cząsteczka z platformy chitynazowej ma szanse stać się lekiem pierwszym w swojej klasie - tzw. first-in-class. Zakres i jakość naszych badań i potencjał terapeutyczny cząsteczek platformy chitynazowej mają odzwierciedlenie w wartości umowy partneringowej. Uważamy, że ta umowa jest przełomowa dla całej branży i buduje wartość polskiej biotechnologii na świecie – zaznaczył Szumowski.

Jak podkreślił dyrektor finansowy Sławomir Broniarek, podpisana umowa to pierwszy i do tej pory najważniejszy krok spółki na drodze do walidacji modelu biznesowego oraz do szybkiego wzrostu wartości spółki.

– Ten sukces zbudowany przez naszych naukowców i światowej klasy ekspertów pozwala wierzyć, że efekty naszej pracy mogą mieć globalny zasięg – zaznaczył.

Czytaj też:
COVID-19 czy atak astmy? Podobieństwa i różnice

Źródło: ISBnews
 1

Czytaj także