Rząd utrudnił pranie brudnych pieniędzy i... finansowanie terroryzmu

Rząd utrudnił pranie brudnych pieniędzy i... finansowanie terroryzmu

Policja podczas ćwiczeń
Policja podczas ćwiczeń Źródło: Newspix.pl / Maciej Goclon
W Polsce trudniej będzie prać brudne pieniądze i finansować terroryzm. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma wprowadzać normy przyjęte przez Unię Europejską po zamachach we Francji i Belgii.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który nawiązuje do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Unijny dokument został stworzony po zamachach terrorystycznych we Francji i Belgii.

Handel dziełami sztuki, jako przykrywka

Jednym z głównych założeń dokumentu jest doprecyzowanie listy przedsiębiorców podlegających pod ustawę. Dodano osoby, które zarabiają na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. „Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej” – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość zbierania większej ilości statystyk przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który jest głównym ogniwem systemu, mającego na celu zapobieganie wskazanym w ustawie nieprawidłowościom.

Nowe rozwiązania mają ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Czytaj też:
Namawiał do inwestowania w nieistniejące dzieła sztuki. Oszukał klientów na 300 mln zł