KDPW – technologiczne wsparcie rynku kapitałowego

KDPW – technologiczne wsparcie rynku kapitałowego

Maciej Trybuchowski, prezes zarządu KDPW.
Maciej Trybuchowski, prezes zarządu KDPW. Źródło: Wprost
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych został wyróżniony nagrodą Innowatory Wprost – za  stałe i konsekwentne wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, wspierających funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

W Polsce obowiązują przepisy dotyczące obowiązku dematerializacji akcji. Oznacza to, że wszystkie informacje dotyczące danego papieru wartościowego, zapisywane są w cyfrowych rejestrach. Najważniejszym podmiotem prowadzącym takie bazy jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

KDPW, wraz ze spółką zależną KDPW_CCP, od 28 lat oferują specjalistyczne usługi przeznaczone dla sektora finansowego. Grupa KDPW zapewnia infrastrukturę dla krajowego rynku kapitałowego, dostarcza usługi rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych. Klientami Grupy są przede wszystkim banki, domy maklerskie, emitenci papierów, a także inwestorzy oraz spółki akcyjne.

Ponad 90 proc. usług dostarczanych przez KDPW jest prowadzonych w formie cyfrowej, a – jak wynika ze strategii spółki – wspólnym celem dla wszystkich linii biznesowych jest m.in. utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury informatycznej. Jednym z jej filarów jest potężna hurtownia danych, w której przechowywane są wszelkie informacje niezbędne do przetwarzania danych finansowych oraz analizowania i raportowania transakcji.

Podstawową działalność KDPW (w zakresie prowadzenia depozytu papierów wartościowych, prowadzenia rozrachunku i rozliczeń transakcji) zapewnia system kdpw_stream, zbudowany przez informatyków firmy we współpracy z przedstawicielami zewnętrznych instytucji. Obsługuje nawet do 2 mln transakcji dziennie.

Od kilku lata KDPW tworzy również rozwiązania oparte o technologię blockchain. Uruchomiona w 2019 r. Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego umożliwia tworzenie niezależnych aplikacji wykorzystujących łańcuchy bloków do nowych, innowacyjnych produktów. Pierwszą taką aplikacją był eVoting, który umożliwia prowadzenie walnych zgromadzeń spółek z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W ubiegłym roku aplikacja zyskała nową funkcjonalność: eVoting-board to rozwiązanie pozwalające na przeprowadzanie zdalnych głosowań na posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów spółek.

Międzynarodowe standardy

Opracowywane w Grupie KDPW rozwiązania mają odpowiadać aktualnym wymogom prawnym nie tylko w Polsce, ale i innych krajach Unii Europejskiej. W lutym 2022 r. do klientów Grupy trafił kolejny produkt – aplikacja do automatycznego nadawania kodów międzynarodowych numerów identyfikacyjnych papierów wartościowych (ISIN), która ułatwiła proces obowiązkowej dematerializacji akcji. Dzięki niej podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy mogą ekspresowo uzyskać kod.

Ostatnim sukcesem działu IT Grupy KDPW jest opracowanie standardu komunikatów służących do raportowania transakcji buy-in. Uzyskał on akceptację wielu międzynarodowych organizacji finansowych, zyskał certyfikację ISO20022. Standard ten będzie obowiązywał na całym świecie.

Źródło: Wprost
 0

Czytaj także