Inwestowanie w rynek nieruchomości bezpieczną formą lokowania kapitału
Artykuł sponsorowany

Inwestowanie w rynek nieruchomości bezpieczną formą lokowania kapitału

Maciej Szpakiewicz: Business Development Director w Trust Investment SA
Maciej Szpakiewicz: Business Development Director w Trust Investment SA Źródło: Trust Investment
Inwestowanie w nieruchomości jest bezpieczne i daje szansę na zyski. O nowej formie lokowania kapitału przez inwestora, tzw. Equity, opowiada Maciej Szpakiewicz – Business Development Director w Trust Investment SA.

Dlaczego warto inwestować w rynek nieruchomości?

Maciej Szpakiewicz: Inwestowanie w rynek nieruchomości od wielu lat było zawsze dobrze postrzeganą przez inwestorów formą bezpiecznej i zyskownej lokaty kapitału. Rynek ten od wielu lat w długim terminie pozwala inwestorom osiągać atrakcyjne zyski, oraz jest stosunkowo odporny na różnego rodzaju zawirowania na świecie, takie jak pandemia czy działania wojenne. Nawet jeżeli zauważamy chwilowe spowolnienie koniunktury na tym rynku, to na ogół jest ono stosunkowo krótkotrwałe.

Inwestowanie w projekty deweloperskie – jakie firmy brać pod uwagę chcąc zainwestować w taki projekt?

Firmy deweloperskie, chcące realizować kolejne projekty z reguły poszukują finansowania na swoje projekty. Cześć z nich korzysta z tradycyjnej formy finansowania jaką jest kredyt deweloperski, niektóre firmy emitują obligacje korporacyjne. Spotykaną formą jest również pożyczka od inwestora mająca różne formy zabezpieczeń. My aktualnie jako Trust Finances SA proponujemy Equity, czyli nabycie udziałów przez inwestora w spółce realizującej projekt deweloperski.

Nowy sposób inwestowania

Przed wyborem formy inwestowania warto przeanalizować jak firma deweloperska jest przygotowana do realizacji projektu, czy posiada grunt pod budowę na własność, czy dopiero chce sfinansować jego zakup z pieniędzy inwestorów, czy posiada prawomocne pozwolenie na budowę – PNB, oraz czy rozpoczyna aktualnie budowę i sprzedaż lokali i mieszkań do danej inwestycji. My jako Trust zawsze mamy wykupiony grunt, PNB, rozpoczynamy sprzedaż mieszkań i budowę, dopiero wtedy zapraszamy inwestorów do współpracy i to nas wyróżnia na rynku. Nasze inwestycje poza tym kwalifikują się do segmentu premium na rynku deweloperskim. W tym segmencie jest popyt na zakup mieszkań, co pokazał dobitnie ostatni rok. Nie wszystkie firmy w tym czasie mogły się pochwalić wymiernymi wynikami sprzedaży. Dlatego inwestowanie w projekty firm, które są na rynku premium, jest zdecydowanie bezpieczniejszą formą lokowania kapitału.

Czym jest Equity?

Equity to nowatorska forma lokowania kapitału przez inwestora. Inwestor staje się udziałowcem spółki budującej inwestycję deweloperską na określony czas, z reguły do dwóch lat. W tym czasie otrzymuje z góry ustalone zyski od powierzonego kapitału w formie kwartalnych wypłat. Inwestor zarabia na tej inwestycji aktualnie 11,90% rocznie brutto. Cała transakcja z inwestorem jest poświadczona stosownym aktem notarialnym.

Czy taka forma inwestycji jest bezpieczna dla inwestora ?

Inwestor, który zdecyduje się inwestować w formule Equity staje się udziałowcem spółki celowej powołanej do realizacji konkretnego projektu deweloperskiego. Większościowym udziałowcem spółki celowej jest spółka, która jest głównym podmiotem holdingu deweloperskiego. W naszym przypadku głównym podmiotem jest Trust Investment SA, który jest większościowym udziałowcem spółki celowej Trust Investment Projekt 13 Sp. z.o.o, powołanej do budowy projektu”Stacja Kopernik” w Częstochowie, do którego aktualnie zapraszamy inwestorów w formule Equity. Spółka Trust Investment SA ma swoje szerokie portfolio deweloperskie i jest podmiotem zabezpieczającym działalność spółki celowej.

O bezpieczeństwie inwestycji świadczy również fakt posiadania na własność gruntu pod budowę inwestycji, posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę, rozpoczęcie sprzedaży mieszkań i lokali, która w inwestycji „Stacja Kopernik” w Częstochowie jest już na poziomie ok. 50% oraz rozpoczęta budowa. Wskazuje jeszcze raz na te 4 elementy przygotowania inwestycji do której zapraszamy inwestorów, ponieważ są one ważne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa projektu. Wszystkie nasze projekty w przyszłości, gdzie inwestorzy będą mogli ulokować swój kapitał, będą są i będą tak przygotowane.

Jakie są różnice i korzyści w inwestowaniu w projekty deweloperskie w formie Equity w porównaniu z innymi formami inwestycji?

Często spotykamy na rynku nieruchomości inwestorów kupujących mieszkania lub lokale komercyjne w celach związanych z wynajmem. Wynajem wiąże się jednak z wyszukaniem najemcy, często z obsługą administracyjną wynajmowanej nieruchomości. Inwestycja w formie Equity jest bezobsługowa, oraz przynosi ponad dwukrotnie wyższe zyski dla inwestora w skali roku w porównaniu z zyskami z wynajmu.

Inwestowanie w Equity

Porównując Equity z tradycyjną lokatą bankową, czy obligacjami skarbowymi również inwestor może liczyć na zdecydowanie wyższe zyski, aktualnie na poziomie 11,90% rocznie brutto. Jest to wymierna ochrona kapitału przed inflacją.

Kogo reprezentuje firma Trust Finances SA? W jakiej dziedzinie zdobyła największe doświadczenie?

Trust Finances SA jest podmiotem działającym w ramach holdingu deweloperskiego Trust Investment SA powołanym do pozyskiwania kapitału od inwestorów, obsługi inwestorów oraz współpracą z Partnerami zainteresowanymi oferowaniem oferty inwestycyjnej Trust Finances SA.

Trust Investment SA jest firmą z Kielc. Od 5 lat z powodzeniem i terminowo realizuje projekty budowy osiedli mieszkaniowych i parków handlowych, początkowo na terenie województwa świętokrzyskiego, lecz firma posiada już grunty na terenie innych województw, na których realizuje i będzie realizować kolejne projekty.

Projekt deweloperski „Stacja Kopernik”

Maciej Szpakiewicz: Business Development Director w Trust Investment SA.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania rozwojem sieci sprzedaży pośredniej i bezpośredniej w branży finansowej. Posiada rozległą wiedzę nt. zarządzania strategicznego w sprzedaży oraz wysokie kompetencje w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Posiada szeroką wiedzę na temat rynku finansowego i tworzenia produktów finansowych oraz sposobów pozyskiwania kapitału na rozwój przedsiębiorstw od inwestorów zewnętrznych. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach z branży finansowej i ubezpieczeniowej.

Źródło: Trust Investment