Pracujący emeryci muszą uważać. Od czerwca ważne zmiana

Pracujący emeryci muszą uważać. Od czerwca ważne zmiana

Emeryt w pracy
Emeryt w pracy Źródło:Shutterstock
Już za nieco ponad dwa tygodnie nastąpi ważna zmiana dla pracujących emerytów. Wzrosną limity zarobków, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury.

Emeryci i renciści mają możliwość dorabiania do swoich świadczeń, muszą jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów. Ich przekroczenie może spowodować, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zmniejszy, a nawet zawiesi wypłatę świadczenia pracującym emerytom. Wraz z początkiem czerwca zmienią się kwoty graniczne przychodów.

– Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, czy renty muszą pamiętać o tym, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość pobieranego świadczenia. Jeśli przychód przekroczy określone progi – 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Z danych opublikowanych na początku tego tygodnia przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że w pierwszym kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8147,38 zł, co oznacza wzrost o 14,4 proc. rok do roku. W ujęciu kwartał do kwartału nastąpił wzrost o 8,1 proc. Limity zarobkowe zmieniają się właśnie co trzy miesiące.

Limity zarobków dla pracujących emerytów

Od marca do maja zmniejszenie wypłaty bieżącego świadczenia powoduje przekroczenie kwoty zarobków w wysokości 5278,30 zł brutto powoduje zmniejszenie wypłaty bieżącego świadczenia. Zawieszenie wypłaty emerytury bądź renty następuje po przekroczeniu kwoty 9802,50 zł brutto.

Od czerwca próg 70 proc. wyniesie 5703,20 zł. Zarobki powyżej tej kwoty będą skutkowały zmniejszeniem świadczenia. By doszło do zawieszenia wypłaty, zarobki emeryta lub rencisty musiałyby przekroczyć 10591,60 zł.

Warto przypomnieć, że powyższe limity nie obowiązują emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca br. jest to 1780,96 zł). Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Z danych przekazanych „Wprost" przez ZUS wynika, że z roku na rok rośnie grono dorabiających emerytów. – Na koniec 2022 roku pracowało 826 tys. emerytów (+1,6 proc. r/r). Stanowili oni 13,5 proc. populacji emerytów oraz 6 proc. populacji osób pracujących w gospodarce narodowej – podał nam rzecznik ZUS.

Tymczasem w końcówce 2021 roku pracowało 812,9 tys. emerytów, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło ponad 13 tys. pracujących seniorów. Pod koniec 2020 roku pracowało 777,6 tys. osób.

Czytaj też:
14. emerytura. Podano termin tegorocznych wypłat
Czytaj też:
Zniżki dla seniorów w samolotach. Z jakich ulg można korzystać w znanych liniach?

Źródło: GUS, Business Insider Polska, Wprost