Wykonawcy Stadionu Narodowego pod sąd?

Wykonawcy Stadionu Narodowego pod sąd?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Sportu zwróciło się do Prokuratorii Generalnej o przygotowanie wniosku przeciwko konsorcjum budującemu Stadion Narodowy.
Powód? Niewykonanie szeregu postanowień umowy. Chodzi m.in. o znaczące przekroczenie terminu realizacji umowy oraz niezastosowanie się do wezwania zapłaty kar umownych, nieprzekazanie prawidłowej dokumentacji podwykonawczej czy zaleganie z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców za prace, za które otrzymało wynagrodzenie od inwestora.

Konsorcjum, które stawiało narodową arenę na EURO 2012, działało w składzie: Hydrobudowa Polska, PBG, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau oraz Alpine Construction Polska.