Polsko-ukraińskie porozumienie o współpracy giełdowej

Polsko-ukraińskie porozumienie o współpracy giełdowej

Podpisanie porozumienia o współpracy między Towarową Giełdą Energii, Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych oraz Ukrainian Energy Exchange
Podpisanie porozumienia o współpracy między Towarową Giełdą Energii, Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych oraz Ukrainian Energy Exchange Źródło:Materiały prasowe / GPW
Towarowa Giełda Energii, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz Ukraińska Giełda Energii podpisały w Warszawie porozumienie o współpracy. Ma ono służyć wymianie wiedzy i ułatwić wspólne działania.

Głównym powodem podpisanego 6 września 2023 r. porozumienia (Memorandum of Understanding) jest chęć zacieśniania współpracy pomiędzy polską i ukraińską stroną w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie GK TGE. Ponadto sygnowana umowa zakłada wejście przedstawiciela TGE w skład Rady Doradczej Ukraińskiej Giełdy Energii. Jej celem jest również utworzenie dwóch zespołów, których zadaniem będzie wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju oferty produktowej oraz uruchomienia usług rozliczeniowych w Ukrainie.

Owocna współpraca w trudnych czasach

Obecny na uroczystości Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zauważył, ze współpraca polsko-ukraińska bardzo dobrze rozwija się, pomimo wielu trudności spowodowanych wojną. Dodał, że Ukraińska Giełda Energia bardzo dobrze rokuje, co otwiera nowe możliwości dla wspólnych działań i zacieśnienia relacji.

– Podpisane dzisiaj porozumienie między Towarową Giełdą Energii, Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych a Ukraińską Giełdą Energii jest kolejnym elementem zacieśniania relacji z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. W lipcu tego roku, razem z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, zainicjowaliśmy współpracę z Narodową Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy, która ma na celu m.in. wspieranie integracji ukraińskiego rynku kapitałowego z międzynarodowymi rynkami kapitałowymi – powiedział Marek Dietl.

– Tymi wszystkimi działaniami chcemy podkreślić nasze zaangażowanie i niesłabnącą chęć aktywnej pomocy Ukrainie – dodał.

Z kolei Piotr Zawistowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii, wyraził głęboką wdzięczność ukraińskim partnerom za okazane zaufanie i możliwość uczestniczenia w tym ważnym projekcie. Podkreślił, że tworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemu rozliczania energii stanowi kluczowym aspekt współpracy.

– Niezależnie od dynamiki zachodzących zmian, polska giełda na każdym etapie swojej działalności udowadnia, że jest wiarygodnym i stabilnym partnerem dla uczestników rynku. A to wielka wartość, szczególnie w dobie transformacji energetycznej. Tym bardziej doceniamy fakt, że strona ukraińska, pomimo sytuacji, w jakiej się znalazła, zaufała nam i postawiła na swój rozwój. Zamierzamy wspólnie wypracować stałe rozwiązania giełdowe w standardzie europejskim, których beneficjentami będą uczestnicy tamtejszego rynku.

– I choć jesteśmy na początku naszej współpracy, mogę śmiało powiedzieć, że potencjał, jaki w niej tkwi, to dobry prognostyk na przyszłość, zarówno dla TGE, jaki i UEEX – powiedział Zawistowski.

Zespoły robocze

Memorandum zakłada również utworzenie dwóch grup roboczych. W skład zespołu ds. współpracy wejdą eksperci TGE, IRGiT oraz UEEX. Zajmie się on określeniem koncepcji i zakresu działań związanych z rozwojem giełdowych rynków towarowych w Ukrainie. Jak zaznaczył Oleksij Dubowski, przewodniczący Rady Giełdy UEEX, jest to możliwe, dzięki pomocy udzielonej przez stronę polską.

– Obecnie dla Ukrainy sprawą najwyższej wagi jest kontynuowanie i wspieranie procesu dalszej integracji europejskiej, rozwijanie współpracy regionalnej i tworzenie możliwości transgranicznego handlu energią i innymi towarami. Wspólna inicjatywa UEEX, TGE i IRGiT ma na celu wzmocnienie tego procesu poprzez opracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie rozliczeń, produktów i warunków dostępu dla uczestników rynku. Rynki Ukrainy i Polski są największymi w Europie Wschodniej i mają znaczny potencjał wzrostu zarówno w zakresie produktów energetycznych, jak i innych towarów – powiedział Dubowski.

Natomiast zespół ds. rozliczeń ma pracować nad uruchomieniem usług rozliczeniowych dla rynków prowadzonych przez UEEX. W jego skład wejdą przedstawiciele IRGiT oraz ukraińskiej giełdy.

– Ukraińska Giełda Energii do momentu rosyjskiej agresji rozwijała się niezwykle dynamicznie, a portfolio jej produktów jest imponujące. Jestem przekonany, że ogłoszona kooperacja i ogromne doświadczenie strony ukraińskiej przełożą się na nową, wspólną ofertę w przyszłości – powiedział wiceprezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, Łukasz Goliszewski.

Jako Grupa Kapitałowa GPW wspieramy naszych sąsiadów w tym niezwykle trudnym czasie wojny, jednocześnie chcemy przekuć przyjaźń między krajami w budowę stabilnego, bezpiecznego rynku towarowego z profesjonalnymi usługami posttransakcyjnymi – zadeklarował.

Porozumienie stanowi podstawę do wspólnych działań również na innych polach. Strony zadeklarowały między innymi współpracę w zakresie realizacji przedsięwzięć określonych w ramach projektu SEEGAS, który ma na celu rozwój zintegrowanego rynku gazu w regionie Europy Południowo-Wschodniej.