Mediacja gospodarcza gwarantuje sukces przedsiębiorców

Mediacja gospodarcza gwarantuje sukces przedsiębiorców

Firma
Firma Źródło:Shutterstock / UfaBizPhoto
Mediacja gospodarcza umożliwia szybkie zakończenie sporu oraz wypracowanie zasad dalszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku sporów gospodarczych najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do zawodowego mediatora. Takie rozwiązanie oszczędza nerwów, czasu i pieniędzy bez utraty kontaktów biznesowych. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego natomiast bardzo często niweczy możliwość dalszej współpracy. A co najważniejsze mediacja gospodarcza to zawsze zwycięstwo jej uczestników, nawet gdy nie dochodzi do ugody.

Mediacja, w tym mediacja gospodarcza, wykorzystywana jest do rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami, właścicielami firm i kadrą zarządzającą. Stanowi alternatywną dla sądów metodę rozwiązywania sposób obok arbitrażu i negocjacji. Jest bardzo popularna na świecie i coraz popularniejsza w Polsce zarówno pomiędzy małymi jak wielkimi przedsiębiorstwami.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, a ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej. Należy pamiętać, że mediacja gospodarcza gwarantuje poufność i nie ma podstaw do obawy przed naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej czy ujawnienia danych istotnych dla stron mediacji. Mediatora nie można przesłuchiwać przed sądem na okoliczności objęte mediacją. W końcu mediator pomaga osiągnąć porozumienie korzystne dla obu skonfliktowanych stron bezstronnie definiując sporne kwestie.

Mediacje gospodarcze wolne są również od problemów kolizyjnoprawnych tj. od konieczności ustalania reguł prawnych czy też jurysdykcji i pozwalają na rozwiązanie konfliktu porozumieniem (ugodą) opartą wyłącznie na ich interesach. Ponadto mediacje gospodarcze znacznie skracają czas zakończenia sporu i nie powodują konieczności bezpośredniej styczności stron. Skonfliktowane strony mają możliwość wypracowania ugody i prowadzenia mediacji gospodarczej bez konieczności spotykania się u mediatora (przeciwnie niż w sądzie), co pozwala na zachowanie dystansu i zredukowanie negatywnych emocji.

Mediacje gospodarcze pozwalają również na redukcję czasu i kosztów. Zazwyczaj kończą się w ciągu miesiąca, a rzadko trwają dłużej niż 3 miesięce. Przy tym są znacznie tańsze aniżeli postępowania sądowe i nie wymagają od stron konieczności ponoszenia kosztów opinii biegłych i wysokich kosztów sądowych. Istotnie ograniczają powstałe koszty, a jednocześnie pozwalają na zachowanie cashflow, poprawnych relacji i dobrego wizerunku przez przedsiębiorcę, czyli najważniejszych elementów dla współczesnego biznesu.

Mediacje gospodarcze mogą dotyczyć niemal wszystkich sporów z jakimi mierzą się przedsiębiorcy począwszy od sporów kadry zarządzającej, sporów o zapłatę, a na sporach budowlanych kończąc. Mediacja jest najlepszą alternatywą dla postępowania sądowego, a przy tym w razie sporu sądowego poprzedzonego mediacją pozwala na jego przyśpieszenie i wyeliminowanie kwestii bezspornych oraz możliwych do rozwiązania poza sądem.

Dodatkowymi zaletami mediacji oprócz ich szybkości, dostępna jest 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W mediacji nie można przegrać, a ugoda to nie kompromis, a zwycięstwo uczestników mediacji gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest profesjonalizm mediatora i wola stron pozwalająca na rozwiązanie przynajmniej części istniejącego sporu.

Autor: Magdalena Osińska-Wilińska, mediator, Dyrektor Departamentu Prawa Spółek, Negocjacji i Mediacji w Kancelarii WILIŃSKI LEGAL