Krajowa Spółka Cukrowa inwestuje zgodnie z planem
Artykuł sponsorowany

Krajowa Spółka Cukrowa inwestuje zgodnie z planem

Inwestycje oraz modernizacje w Oddziałach KSC S.A. wpływają ma poprawę środowiska naturalnego
Inwestycje oraz modernizacje w Oddziałach KSC S.A. wpływają ma poprawę środowiska naturalnegoŹródło:Materiały prasowe
Największy producent cukru w Polsce i jeden z największych w Europie działa już 20 lat. Minione dwie dekady działalności charakteryzowały się licznymi inwestycjami oraz modernizacjami infrastruktury na niebagatelną kwotę 3 mld zł. Krajowa Spółka Cukrowa nie poprzestaje jednak na laurach, ale nieustannie się doskonali i rozwija. Najbliższy czas zapowiada się dla firmy bardzo pracowicie.

Podobnie jak lata ubiegłe, także rok obrotowy KSC 2021/2022 stoi pod znakiem inwestycji, które wpłyną pozytywnie zarówno na bardzo ważny aspekt środowiska naturalnego, obniżenie kosztów produkcji, jak i zrównoważony rozwój Spółki i całej Grupy Kapitałowej KSC S.A.

Stale podnosimy możliwości naszych zakładów, kontynuując inwestycje poprawiające efektywność procesów produkcyjnych i jakość produkowanego przez nas cukru. Pozwala to nam na zwiększanie kontraktacji buraków cukrowych u polskich rolników, co poprawia dochodowość produkcji rolnej w Polsce. Konsekwencją wyższego skupu jest zwiększanie produkcji cukru przez nasze Oddziały, którego część eksportujemy poprzez nasz Terminal poza Europę, co stabilizuje nasze wyniki finansowe – podkreśla Krzysztof Kowa, Prezes Krajowej Spółki Cukrowej.

Inwestycje obejmą wszystkie siedem cukrowni, które wchodzą w skład koncernu: Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice oraz Zakład „Polskie Przetwory” we Włocławku. Należy również nadmienić, że wiele z tych prac będzie kontynuacją rozpoczętych zadań.

Cukrownia Dobrzelin – wzrost efektywności

Cukrownia Dobrzelin już w 2021 roku rozpoczęła realizację kilku zadań inwestycyjnych zarówno z zakresu techniczno-produkcyjnego jak i gospodarki magazynowej. Największym z nich jest modernizacja stacji wyżymania wysłodków, polegająca na wykonaniu kompletnie nowej instalacji zlokalizowanej poza budynkiem fabrycznym. Rozwiązanie to pozwoli nie tylko znacznie poprawić stopień wyżęcia wysłodków, ale również warunki pracy. To jednak nie wszystko!

Dokonany zostanie także zakup dodatkowej, nowej krajalnicy, powiększona zostanie pojemność zasobnika buraków oraz przebudowana zostanie linia transportu buraków i krajanki. Dzięki temu przerób dobowy wzrośnie z poziomu 5000 ton do około 7000 ton.

Dodatkowo zrealizowany został zakup i montaż wirówki pracującej na cukrzycy C oraz nowej sprężarki powietrza. Wszystkie zadania inwestycyjne poza poprawieniem obecnie osiąganych wyników, jak i poprawieniem warunków pracy, dają także możliwość docelowego zwiększenia mocy przerobowych Cukrowni na modernizowanych węzłach technologicznych. Poza powyższym zrealizowane zostało także zadanie związane z automatyzacją procesu pakowania.

Cukrownia Kluczewo – niższe koszty produkcji

Oddział w Kluczewie realizuje dwie inwestycje. Pierwsza to modernizacja stacji ekstrakcji - zakup i montaż ekstraktora wieżowego. Celem realizacji zadania jest stabilizacja przebiegu procesu produkcyjnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji cukru. Rozbudowa stacji ekstrakcji jest najistotniejszym i najkosztowniejszym elementem modernizacji Oddziału.

Drugie zadanie to modernizacja elektrociepłowni. W ramach zadania inwestycyjnego zbudowany zostanie kocioł gazowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zamontowany zostanie komin kotła gazowego, wykonane będą instalacje technologiczne oraz instalacja elektryczna i automatyki sterowania. Dzięki tym pracom elektrociepłownia zostanie przystosowana do wymogów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 roku. To działanie doskonale wpisuje się w działania pro środowiskowe, do których Spółka podchodzi niezwykle poważnie.

Cukrownia także zbudowała zbiornik do magazynowania melasu o pojemności 8.000m3 oraz zamierza zmodernizować stacje krajalnic i wirówek.

Cukrownia Krasnystaw – nowa technologia suszenia

Na Lubelszczyźnie w Oddziale w Krasnymstawie zaplanowana jest budowa niskotemperaturowej suszarni wysłodków. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiona i zamontowana zostanie suszarka taśmowa wysłodków wraz z urządzeniami towarzyszącymi. W ten sposób będzie można zmienić technologię z suszenia gazami spalinowymi na suszenie ciepłym powietrzem ogrzanym. Wszystko to dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego, powstającego podczas procesu produkcyjnego cukru.

Cukrownia Kruszwica – zmiana paliwa na gazowe

W Kruszwicy pierwszym z zadań jest modernizacja elektrociepłowni wraz z budową instalacji gazu. Do roku 2023 planowane jest przejście elektrociepłowni z paliwa stałego (miał) na gazowe. W pierwszym etapie inwestycji planowane jest położenie gazociągu z punktu rozdzielni gazu do elektrociepłowni.

Drugim zrealizowanym zadaniem jest modernizacja stacji pras wysłodkowych, co powoduje zwiększenie stopnia wyżęcia wysłodków plantatorskich oraz obniżenie strat cukru w wysłodkach wyżętych.

Dodatkowo dokonano zakupu i montażu płuczki wstępnej buraków. Dzięki temu zwiększyła się skuteczność mycia buraków oraz wydajności linii do 15 000 ton buraków nadobę.

Cukrownia Malbork – dyfuzor pionowy ze stacją pras

W Malborku prócz bieżących zadań zaplanowana jest modernizacja stacji wysładzania błota defeko-saturacyjnego. Polega to na montażu nowo dostarczonej prasy oraz przeniesieniu istniejących pras błota defekacyjnego do nowego budynku.

Warto wspomnieć, że jeszcze w styczniu 2021 roku w miejscu nowo wybudowanych obiektów pracowały stare urządzenia. Ekstraktory (dyfuzory) DDS na miejscu których obecnie stoi zaparzacz krajanki i ciągi krajanki wraz z ogrzewaczami soku, pompami i odpieniaczem. Na miejscu, w którym jeszcze na początku 2021 roku była stacja załadunku wysłodków, a plantatorzy podjeżdżali samochodami aby je odebrać, stoi obecnie dyfuzor pionowy wraz ze stacją pras.

Cukrownia Nakło – obniżenie zużycia energii

Oddział w Nakle ma natomiast w planie budowę osadnika radialnego wraz z pompownią. W ten sposób będzie można obniżyć zużycie energii elektrycznej oraz realizować politykę Spółki, mającej na celu ograniczanie negatywnego wpływu działalności na środowisko.

Oprócz tego zakupiona zostanie nowa krajalnica do buraków. Zakup ten pozwoli na wymianę wyeksploatowanej już krajalnicy, co znacznie usprawni proces krajania i zapewni poprawność pracy stacji ekstrakcji.

Cukrownia Werbkowice – magazynowanie wysłodków

W ostatnich latach w Cukrowni Werbkowice zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. Najistotniejszym i najkosztowniejszym jest bez wątpienia była modernizacja stacji ekstrakcji. Realizacja zadania inwestycyjnego pozwoliła na ustabilizowanie procesu technologicznego, umożliwiła obniżenie zużycia ciepła w procesie technologicznym, zwiększyła wydajnośc cukru z buraków, a tym samym pozytywnie wpłynęła na obniżenie kosztów produkcji.

Teraz Oddział realizuje budowę linii transportu wysłodków brykietowanych. Przedsięwzięcie pozwoli zmagazynować ok. 10 000 ton wysłodków w nowo wybudowanym magazynie.

Polskie Przetwory – optymializacja procesów produkcyjnych

We Włocławku funkcjonuje Zakład KSC Polskie Przetwory - jedna z marek należących do KSC – który zajmuje się przetwórstwem owocowo – warzywnym. Produkuje m.in. ketchupy, soki, dżemy. Zakład zamierza zakupić aparat wyparny. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego dokonany zostanie także montaż jednego, większego aparatu wyparnego, który zastąpi dwa wyeksploatowane aparaty. Aparat zostanie wpięty w linię technologiczną, zasilającą opakowania szklane i plastikowe. Podwojony wsad produkcyjny spowoduje usprawnienie procesu produkcyjnego.

Trzeba podkreślić, że wszystkie wspomniane inwestycje oraz modernizacje w Oddziałach KSC S.A. wpływają ma poprawę środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, ograniczają koszty pracy zakładów poprzez poprawę pracy urządzeń oraz wpływają bezpośrednio na zdrowie pracowników oraz wpisują się doskonale w politykę ochrony środowiska. – Inwestycje w ludzi i technologie są bardzo ważne dla budowania konkurencyjnej pozycji naszej firmy na polskim rynku i są częścią naszego kodu korporacyjnego – podsumowuje Krzysztof Kowa, Prezes KSC.

Czytaj też:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Bycie liderem zobowiązuje

Źródło: KSC