Fundusz Górnośląski: Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Skorzystaj!

Fundusz Górnośląski: Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców. Skorzystaj!

Fundusz Górnośląski: Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców
Fundusz Górnośląski: Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców Źródło: Materiały partnera
Fundusz Górnośląski S.A. – kluczowa instytucja otoczenia biznesu w województwie śląskim – zaprasza na warsztaty eksportowe, które zrealizowane zostaną w ramach projektu InterSilesia. Skorzysta z niego ponad 400 przedsiębiorstw.

Bezpłatne prelekcje i zajęcia odbędą się w GPP Business Park w Katowicach przy ulicy Konduktorskiej 33. Cykl spotkań zaplanowano w dwóch terminach do wyboru (od 5-6 kwietnia lub od 7-8 kwietnia w godzinach od 10 do 15:30).

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawno-finansowym związanym z działalnością eksportową. Ma to szczególne znaczenie w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej. Słuchacze poznają m.in. ciążące na nich obowiązki podatkowe i procedury celne. Zgłębią również zasady wypełniania formalności dotyczących dokumentacji eksportowej.

Ponadto poruszane będą kwestie finansowania i zabezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym. Paneliści zdradzą też tajniki sztuki negocjacji, z których warto skorzystać podczas nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

W trakcie rozmów przedsiębiorcy dowiedzą się, jak wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce, by wchodząc na zagraniczne rynki poza Unię Europejską – głównie do państw ze strefy Azji, Afryki i Ameryki – sprawnie się po nich poruszać. Istotne będą również strategie komunikacji marketingowej, które przyczynią się do realizacji zamierzonych celów.

Oczywiście każdy doskonale wie, że kluczem do sukcesu jest stworzenie najbardziej atrakcyjnej oferty biznesowej. W jej sporządzeniu pomogą eksperci, doradzą, co zrobić, by potencjalni klienci i kontrahenci zainteresowali się firmą uczestnika projektu InterSilesia.

Kliknij: TRWAJĄ ZAPISY NA WARSZATY EKSPORTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Poniżej prezentujemy szczegółowy zakres tematyczny dwóch tur warsztatów w ramach projektu InterSilesia:

Harmonogram zajęć (stały w obu dniach i terminach):


 • 09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10 Rozpoczęcie warsztatów
 • 10.10 – 11.30 I część zajęć
 • 11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.15 II część zajęć
 • 13.15 – 13.30 Przerwa kawowa
 • 13.30 – 15.00 II część zajęć
 • 15.00 – 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi.

Zagadnienia prawno-finansowe związane z działalnością eksportową:

 • ogólny kontekst prawny (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług, wymiana handlowa z krajami poza Unią Europejską)
 • obowiązki podatkowe, procedury celne i dokumentacja eksportowa
 • formy prawne prowadzenia działalności eksportowej
 • problematyka umów handlowych
 • ochrona prawno-autorska, prawo własności przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstwa (patenty/wzory/znaki/oznaczenia, przenoszenie praw, zakres ochrony, Konwencja Berneńska a systemy krajowe, know-how)
 • finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym (ryzyko w transakcjach zagranicznych, reguły incoterms, zabezpieczenia w handlu zagranicznym, ubezpieczenia eksportowe)
 • „pułapki” w umowach handlowych – na co należy zwracać szczególną uwagę
 • możliwości dofinansowania działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie ze środków UE
 • negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele

Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa

 • modele biznesowe internacjonalizacji
 • wybór sposobu uczestnictwa w rynku (eksport pośredni/bezpośredni/kooperacyjny, e-commerce, dropshipping, powiązania kontraktowe)
 • decyzje eksportowe (produkt, cena, dobór partnerów)
 • wybór rynków
 • ryzyko eksportowe – metody analizy
 • perspektywy współpracy międzynarodowej w nowej rzeczywistości – gospodarka po pandemii Covid19
 • nowe nisze rynkowe dla polskich przedsiębiorstw
 • e-commerce – nowa era transgranicznego handlu
 • możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne poza UE np. Afryki, Azji, Ameryki

Marketing międzynarodowy i globalny

 • modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego
 • ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy
 • strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych
 • projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing)
 • wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse i zagrożenia
 • Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów
 • trendy w ofertowaniu na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces
 • strategie skutecznych promocji międzynarodowych

Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie InterSilesia powinni wcześniej się zarejestrować poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie www.intersilesia.eu/warsztaty-eksportowe/

Organizatorem projektu jest Fundusz Górnośląski S.A. Jest on najistotniejszym w województwie śląskim podmiotem kierującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, działającym na rynku od ponad 25 lat.

W ramach wsparcia umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw MŚP z województwa śląskiego Funduszu Górnośląski S.A. realizuje wraz z Województwem Śląskim 2 projekty współfinansowane ze środków europejskich na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych.

Projekt “InterSilesia” – modelowanie działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego” realizowany przez Fundusz Górnośląski S.A. oraz Województwo Śląskie jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Kolejna edycja warsztatów w czerwcu i we wrześniu.

Szczegóły na platformie internetowej https://intersilesia.eu/

Fundusz Górnośląski

Źródło: Fundusz Górnośląski
 0

Czytaj także