2 milionów klientów i 2 mld zł zysku netto
Artykuł sponsorowany

2 milionów klientów i 2 mld zł zysku netto

PKO Bank Polski przedstawil wyniki za I kwartał 2024 roku
PKO Bank Polski przedstawil wyniki za I kwartał 2024 roku Źródło:PKO Bank Polski
Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w I kwartale 2024 r. wyniósł 2 mld zł, a bez uwzględnienia kosztów ryzyka prawnego frankowych kredytów hipotecznych 3,3 mld zł. Bank systematycznie zwiększał skalę działania i o prawie 22 proc. r/r zwiększył dochody z działalności podstawowej. W efekcie aktywa Grupy wzrosły na koniec pierwszego kwartału do 497 mld zł, a liczba klientów osiągnęła pułap 12 milionów.

nk wykazał się również wysoką efektywnością kosztową. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 31,8 proc. Wskaźnik kosztów ryzyka osiągnął poziom 47 pb, a NPL uplasował się na poziomie 3,34 proc. Największy bank w Polsce kontynuował wyznaczanie cyfrowych trendów, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO i ofertę usług dodanych. Liczba aktywnych aplikacji IKO w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnęła poziom 8 mln, a liczba rozmów zrealizowanych przez boty sięgnęła 6,7 mln.

– W pierwszych trzech miesiącach tego roku zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki. Jest to przede wszystkim zasługą lojalności naszych klientów, którzy cenią zaangażowanie pracowników PKO Banku Polskiego i dobrze odbierają ofertę nowoczesnych usług bankowych, leasingowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i faktoringowych. 2 mld zł zysku netto to solidna baza dla tworzenia strategii rozwoju, której celem będzie wytyczanie nowych trendów dla polskiej bankowości. Skoncentrujemy się m.in. na tym, aby klient był w centrum wszystkich naszych działań i miał do dyspozycji szeroki wachlarz usług i produktów – podkreślił Szymon Midera, wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego.

Solidne wyniki mimo rezerw na ryzyko prawne w wysokości 1,3 mld zł

Zysk netto PKO Banku Polskiego po pierwszych trzech miesiącach 2024 r. wyniósł 2 mld złotych. Oznacza to wzrost o 40,6 proc. r/r, mimo istotnego obciążenia wyniku kosztami ryzyka prawnego związanego z frankowymi kredytami hipotecznymi. Raportowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) w I kwartale br. wyniósł 17,7 proc., a po wyłączeniu pozycji nadzwyczajnych 25,6 proc. W pierwszym kwartale roku PKO Bank Polski odnotował także znaczący wzrost dochodów z działalności podstawowej bliski 22 proc. oraz 24 proc. wzrost wyniku odsetkowego. Marża odsetkowa wzrosła do 4,56 proc.

Wysoki poziom efektywności operacyjnej

Wyniki banku wspierały wysoka dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali biznesu. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) w pierwszym kwartale br. wyniósł 31,8 proc. Bank zanotował spadek dynamiki kosztów innych niż regulacyjne do 11,2 proc. r/r wobec dynamiki 19,4 proc. r/r w czwartym kwartale ubr. Aktywa Grupy osiągnęły wartość 497 mld zł, a liczba klientów wzrosła do 12 mln. PKO Bank Polski umocnił swoją pozycję niekwestionowanego lidera rynku notując dalszy wzrost oszczędności klientów o ponad 16,2 proc. r/r do poziomu 547 mld zł. Z kolei finansowanie udzielone klientom sięgnęło 276 mld zł. W segmencie detalicznym bank odnotował wzrost wolumenu kredytów o 13 proc. r/r i wzrost depozytów o 12,7 proc. r/r.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem i wdrożenia AI/ML w zarządzaniu ryzykiem

Wskaźnik NPL opisujący jakość portfela kredytowego uplasował się na koniec I kwartału 2024 r. na niskim poziomie 3,34 proc. Koszt ryzyka wyniósł 0,47 proc., co odzwierciedla dalszą poprawę jakości aktywów oraz wzrost poziomu pokrycia rezerwami.

Bank utrzymał także bezpieczną pozycję kapitałową. Wskaźnik Tier 1 osiągnął wartość 17,41 proc. Bank rozwijał także wykorzystanie sztucznej inteligencji i mechanizmów Machine Learning w ocenie ryzyka kredytowego zarówno w obszarze decyzji kredytowych, jak i wsparcia windykacji i monitorowania portfeli kredytowych.

Już 83 proc. decyzji kredytowych dla pożyczki gotówkowej oraz 30 proc. dla kredytów hipotecznych podejmowana jest w oparciu o Machine Learning.

Lider transakcyjności mobilnej

PKO Bank Polski zwiększa udział kanałów zdalnych w obsłudze klienta i w sprzedaży. Liczba aplikacji mobilnych IKO sięgnęła 8 mln. Udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych po pierwszym kwartale br. wynosi 84 proc. Użytkownicy za pomocą BLIKA zbliżeniowego w aplikacji IKO wykonali 87,6 mln transakcji – tj. o 20 proc. więcej kw./kw. Łącznie w IKO w pierwszym kwartale wykonano 239 mln transakcji, czyli o 25 proc. więcej r/r. Transformacja cyfrowa PKO Banku Polskiego działa na korzyść klientów i bank będzie sukcesywnie proponował nowe usługi w kanałach zdalnych.

Prezentacja wyników za I kw. 2024 – plik PDF – kliknij tutaj

Prezentacja wyników – konferencja prasowa

Źródło: PKO BP