Polski eksport ma się nieźle

Polski eksport ma się nieźle

Dodano:   /  Zmieniono: 
Z danych NBP wynika, że w ostatnim miesiącu 2011 r. polski eksport wyniósł około 10,6 mld euro, czyli 5,1 proc. więcej niż w grudniu 2010 r. 123RF
Eksport wzrósł w grudniu zeszłego roku o 5,1 proc., import o 2,4 proc. Takie dane opublikował Narodowy Bank Polski. „Wstępne dane bilansu płatniczego za 2011 r. wskazują, że główne wskaźniki uległy w stosunku do 2010 r. znacznej poprawie” stwierdza bank centralny.
Polskim eksporterom pomogły słaby złoty oraz dobry stan gospodarki niemieckiej ? komentuje Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego PKPP Lewiatan. Zwraca on uwagę, że do Niemiec trafia ponad 26 proc. naszego eksportu, przy czym ponad połowa z tego to produkty stanowiące komponenty do dalszej produkcji, która jest następnie eksportowana z Niemiec do innych krajów. ? Dobra kondycja gospodarki naszego zachodniego sąsiada pozytywnie wpływa na nasz eksport oraz na tempo polskiego wzrostu gospodarczego ? dodaje Adamski. Jego zdaniem jeśli ta tendencja się utrzyma (chociaż nie będzie to łatwe, bo gospodarka niemiecka zwolniła), jest szansa na wzrost polskiego PKB większy, niż zakładają prognoza z budżetu (2,5 proc.) oraz szacunki wielu instytucji międzynarodowych.

Z danych NBP wynika, że w ostatnim miesiącu 2011 r. polski eksport wyniósł około 10,6 mld euro, czyli 5,1 proc. więcej niż w grudniu 2010 r. Import rósł wolniej, bo o 2,4 proc., i wyniósł w grudniu 11,7 mld euro. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło więc 1,1 mld euro. Ujemne było również saldo dochodów. Dochody z inwestycji podejmowanych przez inwestorów zagranicznych w Polsce przewyższały bowiem o 884 mln euro dochody polskich obywateli osiągane za granicą. Kolejny miesiąc spadały też obroty związane z usługami ? choć dzięki aktywności polskich firm transportowych i podróżom cudzoziemców do Polski saldo w tej kategorii pozostawało dodatnie i wyniosło 463 mln euro. 'W efekcie ujemne saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego ? a ta wielkość jest obserwowana przez analityków gospodarczych ? wyniosło w grudniu nieco ponad 1,3 mld euro i było niższe niż w analogicznym miesiącu 2010 r., kiedy to przekroczyło 1,9 mld euro' ? pisze bank centralny w komunikacie.

Analitycy NBP zwracają też uwagę na bardzo wysokie dodatnie saldo transferów z Unią Europejską. Polska bowiem wpłaciła w grudniu do budżetu UE 285 mln euro, a otrzymała stamtąd łącznie ponad 2,2 mld euro.
 0

Czytaj także