Znajomość problematyki związanej z zakażeniami wirusem HCV wśród Polaków nadal na niewystarczającym poziomie - wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem telewizji szpitalnej

Znajomość problematyki związanej z zakażeniami wirusem HCV wśród Polaków nadal na niewystarczającym poziomie - wyniki pierwszego w Polsce badania z wykorzystaniem telewizji szpitalnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Warszawa, 13 października 2015 r. - Głównym celem realizowanego badania było poznanie podejścia i świadomości pacjentów do ryzyka związanego z zakażeniem wirusem HCV.

Świadomość stopnia szkodliwości wirusa HCV jest na stosunkowo wysokim poziomie. 76 proc. respondentów stwierdziła, że jest on równie groźny, co znacznie bardziej ,,medialny" wirus HIV, 17 proc. określiło HIV, jako groźniejszy, a 7 proc. uważa HCV za bardziej szkodliwy niż HIV.

Ryzyko zakażenia
Większość respondentów pytanych o ryzyko zakażenia HCV określa je jako niewielkie (54 proc.). 38 proc. badanych jest wręcz przekonana, że nie ma na to szans. Jednocześnie 5 proc. określa ryzyko, jako duże, a 4 proc. obawia się, że już mogli zostać zakażeni.

Jeżeli chodzi o drogi zakażenia, to ponad połowa respondentów jest świadoma, że może do niego dojść podczas różnych zabiegów, kiedy zostaje naruszona struktura skóry. 72 proc. uważa, iż takie ryzyko niesie ze sobą pobieranie krwi, 63 proc. wykonywanie tatuażu oraz duże i drobne zabiegi lekarskie (odpowiednio 62 i 59 proc.). Poczucie ryzyka związanego z zakażeniem podczas codziennych czynności jest znacząco mniejsza. Mniej niż połowa badanych jest świadoma ryzyka podczas wizyty u kosmetyczki (41 proc.) czy fryzjera (36 proc.). Co trzeci badany stwierdził, że do zakażenia tym wirusem może dojść poprzez brudne ręce czy też stosunek seksualny (25 proc.). 8 proc. badanych uważa, że zachowaniem ryzykownym może być pocałunek z osobą zakażoną.

Patrząc przez pryzmat zabiegów szpitalnych, którym respondenci zostali poddani, najbardziej ryzykowne według nich były badania endoskopowe - 27 proc. pacjentów, u których wykonano takie badanie, stwierdziło, że ryzyko jest duże lub że zostali zakażeni. Co piąty z badanych, u których wykonano rezonans magnetyczny lub drobny zabieg chirurgiczny, określił je jako zdarzenie, które niesie duże ryzyko lub podczas którego mogło dojść do zakażenia. Pozostałe zabiegi szpitalne takie jak pobieranie krwi, zakładanie wenflonu, operacja pod narkozą czy tomografia komputerowa były określane, jako bardzo ryzykowne lub powodujące zakażenie przez co dziesiątego badanego poddanego temu zabiegowi. Natomiast aż 12 proc. pacjentów, u których wykonywane było badanie USG, określiło je, jako bardzo ryzykowne lub powodujące zakażenie. Taki obraz potencjalnych zagrożeń może świadczyć o niskiej świadomości i słabym rozeznaniu pacjentów w tej kwestii.Na podstawie zebranych danych możemy stwierdzić, że wirus HCV, mimo iż jest ogólnie znany (87 proc. ankietowanych pacjentów słyszało o tym wirusie), to jednak wybrane odpowiedzi wskazują, że wiedza na jego temat jest raczej ogólna i powierzchowna. Zważywszy na skalę szacowanych nosicieli i łatwość zakażenia, dalsze badania świadomości i akcje informacyjne wydają się działaniami niezbędnymi, mogącymi znacząco zmniejszyć ryzyko występowania chorób powiązanych z tym wirusem.

Informacje o badaniu
Badanie zrealizowano w dniach 21-26 września br. na próbie 300 pacjentów przebywających w 33 szpitalach na terenie całej Polski, na różnych oddziałach. Wywiad przeprowadzono za pomocą telewizji szpitalnej.   


dostarczył infoWire.pl
 

Czytaj także