Głos na zdrowie. INFARMA na Forum Rynku Zdrowia 2015

Głos na zdrowie. INFARMA na Forum Rynku Zdrowia 2015

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Po raz kolejny INFARMA wzięła aktywny udział w Forum Rynku Zdrowia. To jedno z najważniejszych wydarzeń w branży medycznej, jak co roku zgromadziło szerokie grono interesariuszy i decydentów w ochronie zdrowia. Tegoroczne zaangażowanie INFARMY w Forum było mocno związane z inicjatywą ,,Głosuję na zdrowie".

Celem akcji ,,Głosuje na zdrowie" jest zwrócenie uwagi na fakt, że zdrowie obywateli powinno być traktowane jako jeden z najbardziej strategicznych zasobów państwa i kapitał niezbędny dla zapewnienia rozwoju gospodarczego. Rozpatrując zdrowie w tym kontekście, należy traktować je jako obszar szczególnej troski i przemyślanych inwestycji, w tym inwestycji w nowoczesne leki.

Podczas panelu ,,Polityka lekowa - między potrzebami a możliwościami" Paweł Sztwiertnia, Dyrektor Generalny INFARMY, zabrał głos w dyskusji na temat zmian, których potrzebuje polska polityka zdrowotna, a w szczególności polityka lekowa, by lepiej zaspokajać potrzeby zdrowotne Polaków oraz stwarzać warunki dla rozwoju zarówno innowacyjnej, jak i generycznej branży farmaceutycznej. Dyrektor INFARMY zwrócił uwagę na konieczność zmiany postrzegania wydatków na nowoczesne leczenie i potraktowanie ich jako inwestycję, która będzie miała wpływ na zwiększenie PKB. ,,Ministerstwo Zdrowia traktuje wydatki na refundację nowoczesnych leków jako koszt, który za wszelką cenę trzeba ograniczyć. Myśląc krótkowzrocznie Ministerstwo nie analizuje konsekwencji oszczędzania na refundacji leków. Tymczasem zmiana dystrybucji środków w ramach systemu ochrony zdrowia i inwestycja w nowoczesne leki jest niezbędna m.in. w kontekście stojących przed Polską wyzwań demograficznych" - powiedział Paweł Sztwiertnia.

Udział w Forum był także okazją do skonfrontowania opinii na tematy związane z ochroną zdrowia, wyrażonych przez reprezentatywną grupę Polaków w badaniu przeprowadzonym w ramach inicjatywy ,,Głosuję na zdrowie" przez Millward Brown, z poglądami gości Forum, którzy ściśle związani są tym właśnie obszarem. Uczestnikom FORUM zadane zostały podobne pytania do tych, które zadał Polakom Millward Brown w ramach badania zleconego przez INFARMĘ we wrześniu br.

Zarówno badanie wykonane przez Millward Brown, jak i ankieta przeprowadzona podczas Forum, wskazały na duże oczekiwania wobec nowego rządu - poprawa stanu zdrowia Polaków powinna być priorytetowym obszarem nowo wybranej władzy.

Wyniki badania Millward Brown, które zostało przeprowadzone na początku kampanii wyborczej, wskazały, że 87% Polaków uważa, że politycy powinni w jej czasie poświęcić większą uwagę tematowi ochrony zdrowia. Tymczasem ankieta przeprowadzona wśród uczestników pokazała, że oczekiwania te nie zostały spełnione - aż 97% osób, które udzieliło odpowiedzi, stwierdziło, że media i politycy nie poświęcili dostatecznej uwagi tematowi zdrowia w ramach minionej kampanii wyborczej.

Uczestnicy Forum, osoby związane zawodowo z systemem ochrony zdrowia, jeszcze krytyczniej niż respondenci badania Millward Brown ocenili dostęp Polaków do nowoczesnych terapii - 87% (w badaniu Millward Brown 78%) z nich podziela pogląd, że Polacy nie mają wystarczającego dostępu do nowoczesnych terapii.

Głosuję na zdrowie

,,Głosuję na zdrowie" to inicjatywa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na znaczenie wartości nowoczesnych terapii. Wyrównanie różnic w zdrowotności Polaków w stosunku do mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej wymaga inwestycji zwiększających efektywność systemu ochrony zdrowia i poprawiających dostęp do innowacyjnego leczenia. Inwestowanie w najcenniejszy kapitał, jakim jest zdrowie, wymaga wielowymiarowego i międzyresortowego działania na rzecz stworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacji.

 

 


dostarczył infoWire.pl