To będzie prawdziwa lekcja bezpieczeństwa. Rusza konkurs dla szkół zawodowych ,,Moja szkoła liderem BHP"

To będzie prawdziwa lekcja bezpieczeństwa. Rusza konkurs dla szkół zawodowych ,,Moja szkoła liderem BHP"

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło:InfoWire.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat, który w branży techniczno-elektrycznej czy instalatorskiej stanowi wartość nadrzędną. Zasady kształtowania i przestrzegania właściwych warunków pracy są integralną częścią warsztatu każdego profesjonalisty, dlatego warto być z nimi na bieżąco już od samego początku drogi zawodowej. Z myślą o promocji wiedzy w zakresie BHP wśród przyszłych techników, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw wspólnie z producentem narzędzi ręcznych Wiha organizują ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół średnich - ,,Moja szkoła liderem BHP".

Konkurs ,,Moja szkoła liderem BHP" kierowany jest do wszystkich uczelni o profilach zawodowych z obszaru elektrotechniki, elektroniki, informatyki i łączności, a także kierunków pokrewnych, takich jak automatyka, inżynieria mechaniczna czy mechatronika. W rywalizacji o tytuł lidera BHP udział mogą wziąć 3-osobowe reprezentacje szkół pod opieką nauczyciela przedmiotu zawodowego. Zadaniem zespołów będzie rozwiązanie czterech quizów, które sprawdzą wiedzę uczestników m.in. z zakresu postępowania powypadkowego, kwalifikacji zdarzeń, chorób zawodowych, środków ochrony indywidualnej czy oznakowań w zakładach pracy. Quizy ukazywać się będą co tydzień, przez cały listopad, na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw (klik), która będzie dostępna po uprzedniej rejestracji zespołu. Komisja powołana do rozstrzygnięcia rywalizacji wyłoni trzy zespoły finalistów i zwycięzcę, którym zostaną przyznane cenne nagrody ufundowane przez organizatorów. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia, a wręczenie nagród - 16 grudnia 2015 r., podczas dorocznego spotkania członków i sympatyków SEP w Warszawie.

Konkurs ,,Moja szkoła liderem BHP" to nie pierwsza tego typu inicjatywa współorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw. - Corocznie organizujemy akcje promocyjne skierowane do młodych użytkowników energii elektrycznej oraz uczniów szkół technicznych. Przy współpracy firm z branży elektroenergetycznej oraz organizacji państwowych, takich jak Policja czy Straż Pożarna, przeprowadziliśmy m.in. konkursy ,,Bezpieczna Elektryczność" czy konkurs fotograficzny ,,Energia w przyrodzie". Obecny projekt ,,Moja szkoła liderem BHP" uczy dobrych praktyk w pracy z narzędziami monterskimi dla elektryków oraz podstaw elektroenergetyki i przepisów BHP, a współpraca z przodującym producentem narzędzi daje gwarancję najwyższej jakości i bezpiecznej pracy - komentuje ideę konkursu Jarosław Cyrynger, Kierownik Działu Promocji SEP COSiW.

Potrzebę promowania wiedzy z zakresu BHP wśród przyszłych profesjonalistów dostrzega także firma Wiha, producent profesjonalnych narzędzi ręcznych. - Bezpieczeństwo to dla fachowego elektryka czy instalatora to kwestia nadrzędna. Zarówno ze względu na konieczność ochrony zdrowia podczas prac przy elementach znajdujących się pod napięciem, jak i samej instalacji, której uszkodzenie wynikające np. z zastosowania nieodpowiednich narzędzi może generować duże straty - tłumaczy Dražen Markešić, Prezes Zarządu Wiha Polska. - Naszym celem jest nie tylko dostarczanie narzędzi spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, ale też podkreślanie roli, jaką pełni znajomość i przestrzeganie zasad BHP w życiu zawodowym, także dla tych przyszłych profesjonalistów - dodaje.

Więcej szczegółów nt. warunków udziału w konkursie znaleźć można na stronie SEP COSiW.


dostarczył infoWire.pl