Trzeci dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Trzeci dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Forum Ekonomiczne w Karpaczu
Forum Ekonomiczne w Karpaczu Źródło:WPROST.pl / Piotr Woźniakiewicz
Dyskusje na temat wyzwań gospodarczych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, żywnościowego, bezpieczeństwa w sieci i polityki informacyjnej zdominowały trzeci i ostatni dzień tegorocznej odsłony Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Uczestnicy panelu o energetyce odpowiadali m.in. na pytania: jak powinien wyglądać docelowy system energetyczny w Polsce - wiatr, słońce, atom czy wodór?; jaka jest hierarchia niezbędnych działań rządowych, aby Polacy nie płacili za nośniki energii więcej niż obywatele innych państw UE?; czy Polska powinna hamować ambitną politykę klimatyczną UE, czy jednak dobrze zaadresowane fundusze w ramach transformacji energetycznej mogą pomóc Polsce wyjść z obecnych problemów.

Dyskutowano także o tym jak powinna przebiegać transformacja energetyczna na poziomie energetyki zawodowej, ciepłownictwa, gospodarstw domowych? Czy transformacja energetyczna może mieć ludzkie oblicze, gdy zwykły obywatel jest w stanie z tego skorzystać, choćby przy termomodernizacji? Wreszcie, czy Polska powinna transformować się poprzez gaz czy dłużej pozostać przy technologiach węglowych?

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także dyskusja na temat: „Wojny o metale rzadkie i co z nich wynika?”. Kobalt, ind, grafit, platynowce, wolfram, ziemie rzadkie są niezbędne do produkcji samochodów elektrycznych, paneli słonecznych, komputerów i wielu innych składników naszego życia codziennego oraz kluczowych trendów rozwoju naszej cywilizacji. W przestrzeni publicznej coraz głośniej słychać opinie, że wzmożone wydobycie i handel metalami rzadkimi może mieć negatywne konsekwencje, zarówno w polityce klimatycznej, jak i dla gospodarek wielu krajów. Trzeba też pamiętać, że wydobycie tych surowców często odbywa się na terenie państw, które mogą - kierując się biznesowymi lub - co gorsza - politycznymi względami, wstrzymać eksport. Czy te obawy są słuszne? Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom zachowując korzyści płynące z rozwoju cywilizacyjnego?

Zastanawiano się także jak powinna zachować się Europa w obliczu wymuszonej rewizji szlaków dostaw surowców i energii. Sprawy bezpieczeństwa energetycznego były też ważnym punktem debat na Forum Polska - Czechy.

W kontekście wojny w Ukrainie podnoszone były jednak nie tylko tematy związane z energetyką. Paneliści rozmawiali także o wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem w sieci i dostępem do rzetelnych informacji.

„O dezinformacji powiedziano i napisano już bardzo wiele. Dogłębnie przyjrzano się zjawiskom, które miały miejsce. Przeanalizowano wypowiedzi, wpisy i materiały audiowizualne. Warto jednak pochylić się nad lekcjami, jakie powinniśmy odbierać z każdej kolejnej fali szkodliwych treści”. - mówili zgodnie uczestnicy panelu zorganizowanego pod hasłem: "Dezinformacja - lekcje z wojny".

Obok dyskusji o pragmatycznych rozwiązaniach w gospodarce czy polityce informacyjnej, w programie Forum nie zabrakło także rozmów o ideach i wartościach współczesnego świata. Dziennikarze, politycy i przedstawiciele administracji dyskutowali także w drugiej odsłonie panelu: „Czy cywilizacja Zachodu może istnieć bez chrześcijaństwa?”

Równolegle odbywały się także rozmowy na Forum Polonijnym, gdzie dominowały sprawy związane z kontaktami z macierzą - zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i społecznych. Poza tym, innowacje, działalność start-upów możliwości networkingowe - o tym dyskutowano podczas Forum Innowacji.