Krynica 2011: porozmawiajmy o przyszłości Europy

Krynica 2011: porozmawiajmy o przyszłości Europy

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Fot. Forum Ekonomiczne
Kierunek zmian polityki rolnej UE, konsekwencje kryzysu finansowego dla strefy euro, szanse Europy na arenie geopolitycznej - to przewodnie tematy rozpoczynającego się 7 września w Krynicy XXI Forum Ekonomicznego.
Wśród ponad 2 tys. gości z 60 krajów w Krynicy mają być obecni m.in. premier Donald Tusk, wicepremier Waldemar Pawlak, minister finansów Jacek Rostowski i inni członkowie rządu. Będzie też szef NBP Marek Belka, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, liczni politycy z państw Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiciele największych światowych i regionalnych firm, naukowcy.

Główne tematy dyskusji to zmiany wspólnej polityki rolnej UE, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną w państwach dążących do integracji z Unią, konsekwencje kryzysu finansów publicznych w państwach grupy PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja, Hiszpania) dla całej strefy euro, szanse Europy na arenie geopolitycznej. Wśród sąsiadów Unii szczególna uwaga poświęcona zostanie Ukrainie. Dyskusje dotyczyć też będą szerzej pojętej polityki międzynarodowej i międzynarodowemu bezpieczeństwu, propozycjom rozwiązania konfliktów regionalnych, w szczególności na Zakaukaziu, sytuacji Wspólnoty Niepodległych Państw.

Debaty będą się odbywały również na forach tematycznych, poświęconych m.in.: energetyce, innowacjom, zagadnieniom społecznym, ochronie zdrowia czy reformom państwa. Główne tematy na forum energetycznym to gaz ziemny jako paliwo przyszłości, perspektywa eksploatacji gazu niekonwencjonalnego i zmiany geopolityczne, jakie za sobą niesie, perspektywy i bezpieczeństwo energetyki jądrowej, inteligentne sieci przesyłowe. Forum innowacji to dyskusje o pracach badawczo-rozwojowych, procesach komercjalizacji wyników badań naukowych czy gospodarce cyfrowej. Na forum ochrony zdrowia omówione mają zostać m.in. kwestie roli innowacji czy roli państwa i ubezpieczycieli prywatnych w tej dziedzinie. Z kolei kwestia Ukrainy, stosunki UE z Rosją, przyszłość strefy euro i wspólnej europejskiej dyplomacji to tematy planowane na forum "Unia Europejska i jej sąsiedzi". 9 września, w ostatnim dniu forum, planowana jest konferencja ministrów gospodarki państw UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Forum Ekonomicznemu towarzyszyć będzie Forum Regionów, odbywające się w Krynicy i Muszynie. To spotkanie przedstawicieli władz regionalnych z krajów Europy z przedstawicielami administracji publicznej i UE, biznesem, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi.

PAP, arb

 3

Czytaj także