Nowe dane nt. bezrobocia. Polska poniżej średniej UE, wyprzedzamy Francję i Szwecję

Nowe dane nt. bezrobocia. Polska poniżej średniej UE, wyprzedzamy Francję i Szwecję

Urząd pracy
Urząd pracy / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Tylko 6 krajów Unii Europejskiej może pochwalić się niższą stopą bezrobocia niż Polska – wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało 2 marca dane na temat bezrobocia w Polsce, opracowane przez Eurostat. W styczniu 2017 roku w kraju bezrobocie wyniosło 5,4 proc. To spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do grudniowych danych Eurostatu. Z kolei stopa bezrobocia (rok do roku) obniżyła się o 1,3 punktu procentowego.

Ten wynik – jak wskazuje MRPiPS – plasuje Polskę na siódmym miejscu w Unii Europejskiej pod względem najniższego bezrobocia. Lepszy wynik posiadają tylko: Czechy (bezrobocie na poziomie 3,4 proc.), Niemcy (3,8 proc.), Węgry (4,3 proc.), Malta (4,4 proc.), Wielka Brytania (4,7 proc.) i Holandia (5,3 proc.).

Polska w tym zestawieniu wyprzedziła m.in. Szwecję, Danię, Francję, Finlandię czy Włochy. Najwyższe bezrobocie w krajach Unii Europejskiej występuje w Grecji (23 proc.), Hiszpanii (18,2 proc.) i na Cyprze (14,1 proc.).

W Unii Europejskiej stopa bezrobocia (w styczniu 2017 roku) wyniosła 8,1 proc. – oznacza to spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do grudnia. Rok wcześniej bezrobocie wynosiło 8,9 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,6 proc. w styczniu 2017 r., a więc nie uległa zmianie w stosunku do zeszłego miesiąca.

Według danych Eurostatu w styczniu 2017 roku w Europie było 19,969 mln bezrobotnych (w Polsce – 930 tys.), z czego 15,62 mln z nich pochodziło z krajów strefy euro. W porównaniu z grudniem 2016 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 96 tys. osób w krajach UE oraz 56 tys. w strefie euro (w Polsce, w stosunku do grudnia, spadła o 19 tys.)

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 16

Czytaj także