Premier Szydło: Polska dąży do stałego członkostwa w G20

Premier Szydło: Polska dąży do stałego członkostwa w G20

Mateusz Morawiecki i Beata Szydło
Mateusz Morawiecki i Beata Szydło Źródło:premier.gov.pl
– Plan gospodarczy rządu na ten rok składa się z trzech podstawowych celów: szybszy rozwój gospodarczy, stabilizacja finansów publicznych i poprawa sytuacji ekonomicznej Polaków – tłumaczyła Beata Szydło na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu. Premier podkreśliła też znaczenie uczestnictwa Polski w szczycie G20.

Polska po raz pierwszy w historii na szczycie G20

Premier Beata Szydło przypomniała, że wicepremier Mateusz Morawiecki będzie reprezentował Polskę w tym tygodniu na szczycie G20, na którym spotkają się przedstawiciele największych gospodarek światowych. – Zostaliśmy zaproszeni ze względu na sytuację gospodarczą, nasze wyniki i "Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", który Polska wprowadza – zaznaczyła premier. – Uczestnictwo pana premiera Morawieckiego w tym spotkaniu, jest takim podsumowaniem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, tych naszych działań, które podjęliśmy w roku ubiegłym, i które realizujemy w tym roku – powiedziała premier. Dodała przy tym, że to dopiero początek, bo Polska dąży do stałego członkostwa w G20.

Cele rządu na najbliższy rok

Beata Szydło mówiła także o priorytetach jej gabinetu na rok 2017. Jak wskazała, najważniejszy jest rozwój gospodarczy, a Polska rozwija się jak dotąd szybciej niż założył rząd. – Mamy do osiągnięcia trzy cele: realizacja "Planu na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju", szybszy rozwój gospodarki i stabilizacja sytuacji ekonomicznej Polaków – stwierdziła premier.

Szefowa rządu stwierdziła, że sytuacja gospodarcza w Polsce będzie się stabilizowała, spodziewany jest też szybszy wzrost gospodarczy. – A więc ten cel, który polski rząd założył, osiągamy – zaznaczyła Beata Szydło. Jednocześnie dodała, że wskazują na to m.in. optymistyczne wskaźniki dotyczące spadku bezrobocia, wzrostu konsumpcji czy rosnące wpływy do budżetu państwa. Jak podkreśliła, dzieje się tak również za sprawą rządowych programów prospołecznych, takich jak np. Rodzina 500+, które stymulują wzrost gospodarczy. Szefowa rządu zaznaczyła, inicjatywy te mają nie tylko wymiar prospołeczny, prorodzinny czy demograficzny, ale również prorozwojowy. – Wprowadzamy takie pogramy i projekty prorozwojowe, które realnie wpływają na rozwój polskiej gospodarki. To są dobre informacje dla Polaków – podsumowała premier Beata Szydło.

„Nasze programy gospodarcze, społeczne i inwestycyjne zaczynają działać”

Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w Polsce jest jeden z najniższych poziomów bezrobocia w UE. Jak dodał, prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego w IV kwartale 2016 r. się nie sprawdziły. – Polska osiągnęła 2,7 proc. wzrostu gospodarczego. Pokazaliśmy, że nasze programy społeczne, inwestycyjne i gospodarcze zaczynają działać. To był najszybszy wzrost IV kwartału od dziewięciu lat i jeden z najmocniejszych wyników w Europie. To dobry symbol podsumowujący nasze wysiłki – zaznaczył.

Wicepremier Morawiecki dodał, że wzrost gospodarczy przełożył się na spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń, eksportu oraz inwestycji, realizowanych także przez polskie przedsiębiorstwa w myśl idei „więcej gospodarki polskiej gospodarce”.

Źródło: premier.gov.pl