Ranking Gospodarny Samorząd 2017. Które miasta i gminy zostały nagrodzone?

Ranking Gospodarny Samorząd 2017. Które miasta i gminy zostały nagrodzone?

Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa Źródło: Fotolia / antic
Podczas tegorocznego XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy rozdane zostały nagrody Gospodarny Samorząd 2017. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. Gdańsk, Stalowa Wola i Przasnysz.

To pierwsza edycja rankingu przygotowanego przez Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika, Instytut Studiów Wschodnich oraz organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy.

„Konkurs Gospodarny Samorząd koncentruje się na ocenie rozwoju gospodarczego gmin. Celem konkursu jest nagradzanie osiągnięć włodarzy gmin na tym polu. Niezależnie, od sukcesów w rozwijaniu lokalnej gospodarki, laureaci konkursu muszą utrzymywać zdrowy budżet. Zasadą jest rozpatrywanie osiągnięć samorządów z trzech ostatnich lat 2014 -2016 (w odniesieniu do 2013)” – informują organizatorzy.

Pierwszy etap to wybór gmin na podstawie informacji finansowych. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: dochody własne do dochodów ogółem, dochody własne na mieszkańca, nadwyżka bieżąca do wydatków bieżących, inwestycje do dochodów, zadłużenie do dochodów, wpływy z PIT i CIT, wpływy z podatku od nieruchomości czy wydatki na transport i gospodarkę mieszkaniową.

Drugi etap to ocena gmin na podstawie danych finansowych oraz odpowiedzi uzyskanych z ankiet. Wpływ na ostateczny rezultat mieli też członkowie Kapituły Rankingu, który mogli przyznać swoje punkty.

W skład Kapituły Rankingu weszli: 

 • Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu
 • Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Studiów Wschodnich
 • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
 • Andrzej J. Chochół – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Teresa Czerwińska – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Paweł Jabłoński – Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika
 • Janusz Kot – prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
 • Rafał Petsch – Dyr. Departamentu Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego z Banku Pekao SA
 • Andrzej Porawski – Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej
 • Paweł Tomczak - Dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich

Nagrody zostały przyznane w kategoriach:

 • miasta na prawach powiatu
 • gminy miejskiej i miejsko-wiejskie
 • gminy wiejskie

Ze szczegółową metodologią i wynikami rankingu można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika prowadzonego przez Pawła Jabłońskiego.