Sprawa GetBack. CBA zatrzymało 5 osób, w tych byłych członków zarządu

Sprawa GetBack. CBA zatrzymało 5 osób, w tych byłych członków zarządu

Funkcjonariusz CBA, zdj. ilustracyjne
Funkcjonariusz CBA, zdj. ilustracyjne / Źródło: Twitter / @CBAgovPL
W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącego działalności spółki GetBack S.A. w poniedziałek 4 lipca w godzinach porannych funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejnych trzech byłych członków zarządu spółki GetBack S.A. oraz dwie osoby współdziałające z nimi w popełnianiu zarzucanych im przestępstw.

Prokurator polecił zatrzymanie pięciu osób. Są to: Bożena S. – były członek zarządu GetBack S.A., Dariusz S. – brat podejrzanej Bożeny S., Anna P. – była wiceprezes zarządu GetBack S.A., Marek P. – były członek zarządu GetBack S.A., Kinga M.-P. – osoba, która 17 stycznia 2018 roku z przedstawicielami zarządu GetBack S.A. podpisała pozorną umowę wyrządzającą szkodę spółce.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA dokonują przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz świadczenia pracy. Czynności te mają na celu zabezpieczenie dowodów mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie jeszcze dziś prokurator ogłosi im zarzuty. Jak podaje Prokuratura Krajowa, była wiceprezes zarządu GetBack S.A. Anna P. podejrzana jest o wyrządzenie szkody spółce GetBack S.A. w wysokości co najmniej ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych. Doszło do tego poprzez podpisanie pozornej umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie” z jedną z firm oraz faktur potwierdzających wypłaty środków pieniężnych na rzecz tej firmy. Czynu tego Anna P. dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem GetBack S.A. podejrzanym Konradem K., pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie.

Zarzuca się jej także podanie nieprawdy w raporcie spółki GetBack S.A. z 16 kwietnia 2018 roku oraz dokonanie manipulacji instrumentami finansowymi (art. 100 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 183 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi).

Były członek zarządu GetBack S.A. Bożena S. podejrzana jest o wyrządzenie szkody spółce w łącznej wysokości ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych. Doszło do tego poprzez podpisanie pozornej umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie” i aneksów z jedną z firm. Czynu tego Bożena S. dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem GetBack S.A. podejrzanym Konradem K., pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie. Ponadto Bożena S. wyrządziła GetBack S.A. szkodę, poprzez nadużycie swoich uprawnień i polecenie podległym pracownikom dokonanie bez żadnego tytułu prawnego przelewu w wysokości 2 milionów 20 tysięcy złotych z rachunku spółki na rachunek swojego brata Dariusza S. Zarzuca się jej także posłużenie się podrobionymi uprzednio dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack S.A.

W związku z przelewem bez żadnego tytułu prawnego kwoty 2 milionów 20 tysięcy złotych prokuratorskie zarzuty zostaną dziś ogłoszone także Dariuszowi S. – bratu podejrzanej Bożeny S., który przyjął te pieniądze na swój rachunek bankowy.

Zarzuty wyrządzenia szkody spółce GetBack S.A. w łącznej wysokości ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych zostaną dziś ogłoszone także Markowi P. – byłemu członkowi zarządu GetBack S.A. W niewłaściwy sposób nadzorował on wykonanie umowy i aneksów do niej, podpisanych z jedną z firm, a następnie doprowadził do wypłaty środków na rzecz tej firmy w oparciu o wystawione faktury. Doszło do tego pomimo trudnej sytuacji finansowej spółki GetBack S.A. Czynu tego podejrzany dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem GetBack S.A. podejrzanym Konradem K., pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki oraz innymi podejrzanymi w tej sprawie. Dodatkowo Marek P. podejrzany jest o wyrządzenie szkody GetBack S.A. w wysokości prawie 3 milionów 300 tysięcy złotych. Wspólnie z byłym prezesem GetBack S.A. podejrzanym Konradem K. podpisał on z podejrzaną Kingą M.-J. pozorną umowę z 17 stycznia 2018 roku.

W związku z podpisaniem tej pozornej umowy z 17 stycznia 2018 roku prokuratorskie zarzuty usłyszy dziś również Kinga M.-J. Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem wszystkich podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzje w zakresie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych, w tym ewentualnego wystąpienia do Sądu z wnioskami o ich tymczasowe aresztowanie.

Zarzuty ogłoszono byłemu prezesowi GetBack S.A. i innym podejrzanym

Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej działalności spółki GetBack S.A. są efektem intensywnej pracy zespołu Prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie powołanego przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. W jego toku przesłuchano już łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack S.A., a także zabezpieczono dokumentację i dane elektroniczne.

Niespełna 2 miesiące od wszczęcia śledztwa prokuratorskie zarzuty usłyszał były prezes zarządu GetBack S.A. – Konrad K. oraz Piotr B. – przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym prezesem zarządu GetBack S.A. Przed tygodniem (26 czerwca 2018 roku) zarzuty ogłoszono także Katarzynie M. – byłej Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. oraz Szczepanowi D.-M. – prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego.

Byłemu prezesowi zarządu GetBack S.A. – Konradowi K. prokurator zarzucił między innymi usiłowanie doprowadzenia Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Funduszu, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. dla uzyskania dla niej pożyczki w kwocie 250 milionów złotych, a także wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych.

Przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował z Konradem K., podejrzany jest o działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie oraz dla ustalonego podmiotu gospodarczego, które miało doprowadzić do wyrządzenia GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości nie mniejszej niż ponad 7 milionów złotych.

Była Dyrektor Biura Zarządu spółki GetBack S.A. – Katarzyna M. podejrzana jest o niszczenie dokumentów spółki. W ten sposób zacierała ona ślady popełnionych przestępstw i pomagała ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Natomiast prezesowi Polskiego Domu Maklerskiego – Szczepanowi D.-M. prokurator zarzuca między innymi działanie wspólnie i w porozumieniu z byłym prezesem zarządu GetBack S.A. podejrzanym Konradem K. na szkodę tej spółki.

Na wniosek warszawskich prokuratorów Sąd zastosował wobec tych 4 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy. Prokuratura Regionalna w Warszawie nie wyklucza dalszych zatrzymań i zarzutów.

Źródło: Prokuratura Krajowa
 1

Czytaj także