Andrzej Sapkowski żąda od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln złotych

Andrzej Sapkowski żąda od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln złotych

Andrzej Sapkowski
Andrzej Sapkowski / Źródło: Newspix.pl / MICHAL PIESCIUK
Pełnomocnicy reprezentujący Andrzeja Sapkowskiego wzywają CD Projekt do zapłaty co najmniej 60 mln zł, wynika z treści wezwania. W ocenie spółki żądania są bezpodstawne.

„Z treści wezwania wynika, że Pan Andrzej Sapkowski oczekuje zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką" – czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów Pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia.

„Wolą spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD Projekt Red. W związku z tym, zarząd spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy" – czytamy dalej.

Ze względu na osobę wnoszącego żądanie, spółka uznaje fakt otrzymania wezwania za spełniający przesłanki istotności, dodano także.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin”, obecnie trwają prace nad „Cyberpunk 2077”.

Ankieta: Czy uważasz, że roszczenie Andrzeja Sapkowskiego jest słuszne?
Źródło: ISBnews
-
 1

Czytaj także