Do wzięcia zostało jeszcze 1,9 mld zł na pomoc w koronakryzysie. Przedsiębiorcy, wciąż można aplikować

Do wzięcia zostało jeszcze 1,9 mld zł na pomoc w koronakryzysie. Przedsiębiorcy, wciąż można aplikować

Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ciągu miesiąca naboru przyznała już prawie 592 mln zł środków unijnych średnim firmom, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Wciąż można środki, bo zostało 1,9 mld zł.

PARP opublikowała właśnie czwartą listę wniosków rekomendowanych do bezzwrotnego wsparcia w ramach „Dotacji na kapitał obrotowy”. Znalazły się na niej 772 nowe firmy, a wnioski opiewają na kwotę prawie 130 mln zł.

– W puli konkursu „Dotacje na kapitał obrotowy” było 2,5 mld złotych. Na przyznanie przedsiębiorcom czeka jeszcze 1,9 mld. Cieszą informacje, że w dobie kryzysu przedsiębiorcy szukają nowych rynków zbytu, reorganizują biznes, a wielu także go informatyzuje i automatyzuje. Jednak fakt, że tak dużo firm stara się o wsparcie z UE, dowodzi, jak bardzo jest ono potrzebne – mówi Izabela Fiszer, zastępca dyrektora w Departamencie Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Dotacje na kapitał obrotowy

Ocena wniosków odbywa się na bieżąco. W ciągu ostatniego 1,5 tygodnia eksperci PARP ocenili 821 wniosków na łączną kwotę prawie 137 mln zł z czego znakomita większość, bo 772 firmy otrzymała ocenę pozytywną i znalazła się na czwartej, opublikowanej właśnie liście rekomendacji do dofinansowania ze środków unijnych. Wartość przyznanego wsparcia wyniosła prawie 130 mln zł.

Od 15 czerwca, czyli od dnia uruchomienia naboru, eksperci PARP pozytywnie ocenili prawie 3200 wniosków firm, a wartość przyznanego wsparcia z funduszy unijnych wyniosła już prawie 600 mln zł.

Jak dostać pieniądze?

Wnioski w naborze „Dotacje na kapitał obrotowy” można składać do 31 lipca lub do wyczerpania środków. PARP rozpatruje je w kolejności ich składania, a cały proces odbywa się drogą elektroniczną. Składane dokumenty, jak i sama umowa, muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy. Przed wypłatą dotacji ich beneficjenci będą zobowiązani zabezpieczyć umowę wekslem wraz z deklaracją wekslową, podpisaną w tradycyjnej formie przed notariuszem. Weksel wraz z deklaracją wekslową należy dostarczyć do siedziby PARP osobiście lub korespondencyjnie.

– To wsparcie ma służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania. Jest zatem niezbędną pomocą, która rozwiązuje te najbardziej podstawowe problemy, które jednak rzutują na całość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Środki można przeznaczyć na opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności – dodaje ekspert PARP.

Dla kogo jest wsparcie?

Pomoc trafi do średnich przedsiębiorców, którzy 31 grudnia 2019 roku prowadzili działalność gospodarczą i nie znajdowali się w tym czasie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Drugi warunek to co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów operacyjnych – „Polska Wschodnia” oraz „Inteligentny Rozwój”. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw wschodniej Polski: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw przeznaczone są 2 miliardy złotych z „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.