Tyle może kosztować pomoc medyczna dla Ukrainy. „Wyziębieni, odwodnieni, z urazami stóp”

Tyle może kosztować pomoc medyczna dla Ukrainy. „Wyziębieni, odwodnieni, z urazami stóp”

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce
Uchodźcy z Ukrainy w Polsce Źródło:YouTube / Straż Graniczna
Docierają do Polski wyziębieni, odwodnieni, z urazami stóp. Po udzieleniu pierwszej pomocy trzeba będzie zająć się opieką pediatryczną i geriatryczną, ich schorzeniami, kardiologicznymi, onkologicznymi, szczepieniami. Polska bez zastrzeżeń wzięła ten ciężar na siebie.

„Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ” – ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oznacza to w praktyce, że każdy Ukrainiec, który dotrze do Polski zyskuje pełen dostęp i uprawnienia do korzystanie ze świadczeń polskiego systemu zdrowia równe ubezpieczonym obywatelom RP.

Źródło: Wprost