Polska wchodzi w fazę ożywienia gospodarczego. Co z branżą budowlaną?

Polska wchodzi w fazę ożywienia gospodarczego. Co z branżą budowlaną?

Budowa, zdjęcie ilustracyjne
Budowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Damian Lugowski
Polska wchodzi w fazę ożywienia gospodarczego. Wprawdzie poprawa koniunktury jest dosyć mozolna i niecałkowicie pewna w obliczu wielu wyzwań, zwłaszcza wpływu sytuacji na rynkach zagranicznych, jednak prognozowany przez Coface wzrost gospodarczy Polski na poziomie 2,8 proc. w 2024 r. będzie znacznie szybszym tempem niż mizerne 0,6 proc. odnotowane w zeszłym roku. Czy przyspieszenie gospodarcze przełoży się na poprawę sytuacji w branży budowlanej?
Autor: Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Środkowo-Wschodniej

Na branżę budowlaną składa się kilka segmentów, które mogą rozwijać się w różnym tempie. Jednym z często wymienianych jest segment mieszkaniowy, którego udział stanowi około 20 proc. rynku budowlanego w Polsce. Po korzystnej koniunkturze, wspieranej rosnącą siłą nabywczą gospodarstw domowych, zwiększonymi inwestycjami w wynajem i niskim stopami procentowymi, przyszło załamanie rynku, wraz z rosnącą niepewnością spotęgowaną przez .

Do tego doszedł dynamiczny wzrost stóp procentowych, rozpoczęty w Polsce w październiku 2021, a których wysoki poziom utrzymuje się obecnie, nawet pomimo zapoczątkowanego we wrześniu ubiegłego roku cyklu obniżania stóp procentowych.

Niemniej jednak, ceny mieszkań nadal utrzymują się w tendencji wzrostowej, która będzie kontynuowana w 2024 r., a spowolnienie zostało wyrażone po stronie popytowej.

W okresie styczeń-listopad 2023 r. liczba mieszkań w budowie obniżyła się o 4,6 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto spadła o 8,3 proc., a liczba pozwoleń budowlanych lub zgłoszeń z projektem zmniejszyła się jeszcze bardziej – aż o 21,1 proc.

W rezultacie im dalej spojrzymy na dane obrazujące przyszłe trendy w budownictwie mieszkaniowym, tym bardziej rysuje się pesymistyczny obraz.

Źródło: Wprost