Polska zapłaci gigantyczną karę. Jest decyzja TSUE

Polska zapłaci gigantyczną karę. Jest decyzja TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Źródło: Shutterstock / nitpicker
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę karę w wysokości 4 mln euro. Ma to związek z faktem, że nie wprowadziliśmy unijnej dyrektywy, ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dziś wyrok w sprawie C-452/22 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący braku transpozycji dyrektywy 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności elektronicznej.

Wyrok TSUE. Surowa kara dla Polski

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska została zobowiązana do zapłaty:

  • ryczałtu w wysokości 4 milionów EUR;
  • okresowej kary pieniężnej w wysokości 50 000 EUR dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia;
  • zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

Do wyroku unijnego trybunału odniosło się Ministerstwo Cyfryzacji. – Zaniechania poprzedniego rządu spowodowały, że Polska będzie musiała zapłacić wysokie kary. Prace nad wdrożeniem przepisów w nowej kadencji prowadzone są bardzo intensywnie – czytamy w komunikacie resortu.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej weszła w życie 20 grudnia 2018 roku. Zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej. Termin jej transpozycji upłynął dnia 21 grudnia 2020 roku. W związku z brakiem implementacji dyrektywy przez Polskę, dnia 8 lipca 2022 roku Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prace legislacyjne w Polsce rozpoczęły się w lipcu 2020 r. i nie zostały sfinalizowane do końca poprzedniej kadencji. – Spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się w projekcie ustawy przepisów niewynikających bezpośrednio z implementowanej dyrektywy, a dotyczących m.in. kontroli operacyjnej oraz retencji danych, a także zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. lex pilot) – tłumaczy Ministerstwo Cyfryzacji.

Wiceszef resortu Michał Gramatyka zapewnia, że wdrożenie przepisów jest jednym z priorytetów ministerstwa. – Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów – podkreśla Gramatyka.

Przepisy w maju?

Ministerstwo poinformowało w komunikacie, że prace nad Prawem komunikacie elektronicznej planuje zakończyć w maju. – Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji analizuje uwagi oraz przygotowuje projekt do przedstawienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych planowane jest na maj, tak, aby projekty mogły zostać skierowane do Sejmu najpóźniej w czerwcu – podał resort.

Czytaj też:
K. Gawkowski: Polska chce być liderem cyfrowych przemian


Czytaj też:
Pisma procesowe z czasów PiS wycofywane z TSUE. „Obrzydliwe, transfobiczne”
Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji