Żywienie w szpitalach. Kontrolerzy NIK sprawdzili kilka instytucji

Żywienie w szpitalach. Kontrolerzy NIK sprawdzili kilka instytucji

Jedzenie w szpitalu
Jedzenie w szpitalu Źródło: Facebook / Jedzenie w Szpitalach
Kontrolerzy NIK z delegatury w Opolu przeanalizowali żywienie oferowane w czterech szpitalach w regionie. Na plus trzeba zaliczyć to, że we wszystkich instytucjach dietetycy uczestniczyli w komponowaniu posiłków. Trochę gorzej wypadła ocena dokumentacji.

Zdjęcia szpitalnego jedzenia często trafiają do internetu. Małe porcje, brak warzyw, małe urozmaicenie na talerzu. Szpitale wyjaśniają, że na żywienie pacjentów mają bardzo niewielkie środki (podstawowa stawka dzienna na jednego pacjenta wynosi ok. 20 zł) i nie są w stanie wyczarować różnorodnych, kolorowych posiłków, ale mimo to w części instytucji w ostatnich latach menu wyraźnie się poprawiło.

Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała sytuację w czterech szpitalach w województwie opolskim. Nie oceniała smaku i estetyki potraw, ale kwestie formalne i to, czy w stworzenie menu był zaangażowany dietetyk. Okazało się, że ten ostatni warunek został spełniony we wszystkich kontrolowanych szpitalach. Specjalista brał udział w sporządzaniu specyfikacji zamówień, a także podczas ich realizacji – w weryfikacji jadłospisów dziennych i planowanych na kolejne dni. Dietetyk oceniał również dostarczone posiłki pod względem właściwej temperatury, jakości i ilości.

Kontrola NIK. Nieprawidłowości dotyczyły przetargów

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie postępowań przetargowych. Chodzi o naruszenia obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, m.in. przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przy szacowaniu wartości i opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert. Ponadto nie zapewniono rzetelnej weryfikacji oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie przetargów.

Choć kontrolowane jednostki stosowały uproszczoną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne, to w każdej z nich stwierdzono nieprawidłowości polegające na naruszeniu obowiązujących przepisów oraz regulacji wewnętrznych. Niewłaściwie stosowano przepisy o zamówieniach publicznych zarówno w trakcie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszenia regulacji prawnych stwierdzono przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówień, przy szacowaniu jego wartości, opisie przedmiotu zamówienia oraz ustalaniu kryteriów oceny ofert.

Czytaj też:
Program „Dobry posiłek w szpitalu” trafił do konsultacji. Znamy szczegóły
Czytaj też:
Tak wygląda jedzenie w polskich szpitalach. NIK alarmuje: To może szkodzić

Opracowała:
Źródło: Wprost