PO przyspieszy prywatyzację

PO przyspieszy prywatyzację

Dodano:   /  Zmieniono: 1
4,5 - 5,5 mld zł przychodów z prywatyzacji przewidziało na ten rok Ministerstwo Skarbu Państwa - powiedział posłom z sejmowej komisji skarbu szef resortu Aleksander Grad.

Minister podkreślił, że w sprzyjających warunkach przychody z prywatyzacji mogą sięgnąć 5,5 mld zł. Zaznaczył, że jeśli w 2008 roku uda się zrealizować niektóre projekty przewidziane na rok następny, wówczas przychody mogą być nawet jeszcze wyższe. Ustawa budżetowa na ten rok zakłada przychody z prywatyzacji na poziomie 2,3 mld zł.

Minister poinformował też, że zapowiadany czteroletni plan prywatyzacji zostanie przedstawiony rządowi już w lutym. "Chcemy, by rząd w lutym zatwierdził program prywatyzacji na lata 2008- 2011" - zaznaczył. Dodał, że planowane w tych latach przychody z prywatyzacji mają wynieść 25-30 mld zł.

Na przedstawionej posłom liście spółek do prywatyzacji na lata 2008-2009 jest ponad 300 firm, w tym część to tzw. resztówki Skarbu Państwa. Prawie 80 firm z listy zostało oznaczonych jako spółki do prywatyzacji po 2008 r. Grad jednak zaznaczył, że prywatyzacje te mogą zostać przeprowadzone wcześniej.

MSP chce zwiększyć zatrudnienie osób zajmujących się prywatyzacją.

Grad oraz obecni na posiedzeniu komisji wiceministrowie przedstawili niektóre szczegóły planowanych prywatyzacji. Wiceminister Krzysztof Żuk poinformował m.in., że do prywatyzacji zakładów azotowych w Tarnowie i Kędzierzynie zostanie wykorzystana Nafta Polska, która formalnie jest akcjonariuszem obu spółek. W obu przypadkach akcje spółek mają trafić na giełdę.

Grad uzupełnił, że Nafta Polska miała być likwidowana, jednak poprzednie kierownictwo MSP nie rozpoczęło likwidacji tej firmy. MSP chce likwidacji Nafty, ale po prywatyzacji zakładów azotowych.

Resort przewiduje też sprzedaż jednej akcji giełdowego już PGNiG, tak by mógł się rozpocząć proces przekazywania akcji pracowniczych.

Wiceminister Michał Chyczewski poinformował, że trwają przygotowania do prywatyzacji warszawskiej Giełdy. 51 proc. akcji GPW ma pozostać w rękach Skarbu Państwa; w ofercie publicznej znajdzie się 10-15 proc. akcji, zaś 30-35 proc. akcji trafi do inwestorów, którzy zapewnią stabilny akcjonariat.

Chyczewski zapowiedział też sprzedaż należących do Skarbu Państwa (SP) 37,32 proc. akcji BGŻ. SP zamierza też sprzedać udziały mniejszościowe posiadane w instytucjach finansowych, jak BWE, Bank Millennium, BPH, Bank Handlowy, BZ WBK, Bank Polskiej Spółdzielczości, Polskie Towarzystwo Reasekuracji i Pekao SA.

Dodał, że sprzedaż 11,88 proc. akcji PTR odbędzie się dopiero po zakończeniu kupna przez tę firmę innej firmy ubezpieczeniowej (PTU - PAP), co przesunęłoby wejście PTR na giełdę na 2009 r.

Grad powiedział dziennikarzom po posiedzeniu komisji, że resort przygotowuje decyzje w sprawie PKO BP - rozważa m.in., w jaki sposób zmniejszyć udział MSP do poziomu poniżej 50 proc. Minister zastrzegł jednak, że PKO BP pozostanie narodowym bankiem.

Wiceminister Zdzisław Gawlik przypomniał, że walne zgromadzenie akcjonariuszy LOT podjęło (w grudniu ub.r. - PAP) uchwałę "o wszczęciu procesu upublicznienia". Akcje LOT pochodzące z podwyższenia kapitału spółki mają trafić na giełdę. Sprzedaż akcji należących do SP będzie zależała od zmian ustawowych. Obecnie Skarb Państwa ma prawie 68 proc. akcji LOT, pozostałe należą do syndyka SAirLines i pracowników.

Grad dodał, że do czwartku ma być gotowy projekt umowy między Skarbem Państwa a syndykiem w sprawie porozumienia między stronami co do wprowadzenia LOT-u na giełdę. Umowa, zdaniem Grada, może być zawarta jeszcze w styczniu br.

Wiceminister Jan Bury poinformował, że w pierwszym kwartale br. ma zostać przeprowadzone podniesienie kapitału Enei, zaś w IV kwartale br. - PGE. Obie grupy energetyczne trafią na giełdę. W drugiej połowie roku na parkiet mają też trafić nowe akcje kopalni węgla brunatnego Bogdanka.

Bury dodał, że przyspieszana będzie restrukturyzacja Polskiego Holdingu Farmaceutycznego i Polf Tarchomin oraz Pabianice. W poniedziałek rada nadzorcza odwołała zarząd PHF. Bury zapowiedział, że w najbliższych dniach zapadną istotne decyzje związane z tymi spółkami.

Wiceminister Krzysztof Łaszkiewicz dodał, że prywatyzowane też będą spółki z sektora związanego z obronnością. Na giełdę ma trafić m.in. spółka Gamrat, sprywatyzowana będzie też Huta Stalowa Wola. W drugiej połowie roku ma zostać dokończona prywatyzacja Ruchu.

Odpowiadając na pytania posłów, Grad wyjaśnił, że resort chce skłonić większościowych inwestorów w spółkach, gdzie Skarb Państwa ma "resztówki", do odkupienia tych pakietów. Zachętą ma być planowane prawo, które od 1 lipca 2009 r. zmusiłoby spółki z udziałem Skarbu Państwa do podawania rynkowi informacji tak szczegółowych, jak czynią to spółki giełdowe.

Grad dodał, że również nowa rada nadzorcza i zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu będą miały przedstawić resortowi skarbu plan zmniejszenia zaangażowania ARP w spółkach.

Grad poinformował, że w przyszły wtorek spotka się z Zygmuntem Solorz-Żakiem w sprawie zespołu elektrowni PAK. Solorz-Żak jest głównym akcjonariuszem Elektrimu, udziałowca PAK. Spotkanie ma dotyczyć wyjścia Solorz-Żaka z PAK. Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie w tym celu Enei.

Odnosząc się też do prasowych spekulacji podkreślił, że resort skarbu nie zamierza tworzyć narodowego operatora telekomunikacyjnego. Jeszcze poprzedni rząd rozważał możliwość konsolidacji Exatela, Dialogu i Telekomunikacji Kolejowej.

Komisja skarbu przyjęła wniosek Sławomira Nitrasa (PO) o zwrócenie się do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora stoczniowego w latach 2005- 2007.

pap, ss, ab

 1

Czytaj także