KPP: pół roku rządów Tuska obiecujące

KPP: pół roku rządów Tuska obiecujące

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP), uważa pierwsze pół roku urzędowania gabinetu Donalda Tuska za obiecujące. Chodzi o proponowane regulacje systemowe, "mające stworzyć zdrowy klimat dla przedsiębiorczości oraz czytelne reguły dla sektora społecznego".

Eksperci KPP zaznaczają, że pół roku to za mało na podsumowania rządu, którego nie można oceniać jedynie liczbą złożonych projektów ustaw.

Na plus należy zapisać koalicji rządzącej PO - PSL zainicjowanie dialogu społecznego. Przykładem takiego dialogu jest "biały szczyt", w czasie którego omawiane były rozwiązania koncepcyjne reformy sektora zdrowia. Eksperci zwracają uwagę, że funkcjonuje też sejmowa Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo", ds. deregulacji prawa, usuwania bubli prawnych oraz rozwiązań szkodzących polskiej przedsiębiorczości.

Konfederacja pozytywnie ocenia przygotowanie ustawy o emeryturach pomostowych oraz o wypłacie emerytur w systemie kapitałowym, zmianę ustawy o zamówieniach publicznych, konkretyzację prac nad reformą ochrony zdrowia, w tym szczególnie założenie przekazania szpitali samorządom.

Dobrze przez KPP oceniany jest pakiet Szejnfelda, a głównie projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Według KPP, rząd nie spełnił obietnic m.in. w sprawie podatku liniowego, zniesienia ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, rozruszania instytucji partnerstwa publiczno - prywatnego, ułatwień w prawie budowlanym oraz zniesienia kontroli u przedsiębiorców.

Eksperci tej organizacji wskazują ponadto, że dotychczas rząd nie przeprowadził reformy finansów publicznych i nie obniżył pozapłacowych kosztów pracy oraz podatkowych obciążeń przedsiębiorstw.

W opinii KPP, w najbliższych miesiącach rząd powinien w pierwszej kolejności zająć się reformą ochrony zdrowia. Kolejne priorytety to: reforma finansów publicznych (w tym uproszczenie systemu podatkowego) oraz zwiększenie zakresu swobody prowadzonej działalności gospodarczej.

ab, pap

 10

Czytaj także