Przedsiębiorcy za podpisem elektronicznym

Przedsiębiorcy za podpisem elektronicznym

Dodano:   /  Zmieniono: 
Business Centre Club (BCC) opowiada się za nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym. Zdaniem przedsiębiorców, ustawa w obecnym kształcie utrudnia wykorzystywanie e-podpisu w Polsce.

W opinii BCC, z obowiązującej teraz ustawy powinny zniknąć zapisy nakładające obowiązek stosowania wyłącznie tzw. podpisu kwalifikowanego w obrocie prawnym. Powinno się pozwolić również na stosowania tzw. zwykłego e-podpisu w biznesie. To upowszechniłoby jego wykorzystywanie.

Znowelizowana ustawa - zdaniem BCC - powinna też wprowadzać nowy rodzaj elektronicznego podpisu do kontaktu z urzędami administracji publicznej. Byłby to tzw. podpis administracyjny.

Podpis kwalifikowany wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny z  podpisem odręcznym. Zwykły podpis elektroniczny służy tylko potwierdzeniu tożsamości i nie wymaga certyfikatu.

Z ankiety przeprowadzonej przez BCC wynika, że ponad 97 proc. przedsiębiorców widzi konieczność popularyzacji e-podpisu.

Kwestie podpisu elektronicznego w Polsce reguluje ustawa z 2001 roku.

nd, pap

 0

Czytaj także