Autostrada A2 wymaga remontu

Autostrada A2 wymaga remontu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nakazała naprawę nawierzchni autostrady A2 na odcinku z Poznania do Nowego Tomyśla - wynika z komunikatu opublikowanego przez GDDKiA.

Podczas kontroli nawierzchni wykryto uszkodzenia, które nie zagrażają jednak bezpieczeństwu użytkowników drogi.

Minister infrastruktury Cezary Grabarczyk proszony o komentarz do decyzji Dyrekcji powiedział w środę dziennikarzom, że autostrada w tym wypadku to towar, który nabywa strona publiczna. "Chcemy, by to była autostrada o doskonałej jakości. Jeśli pojawiają się wady, żądamy, aby zostały one usunięte" - powiedział.

[[mm_1]]

"Ta droga musi zostać naprawiona i to jest zadanie koncesjonariusza, by doprowadził do stanu zgodnego z koncesją" - dodał.

Zbadanie przyczyn spękań nawierzchni tego odcinka autostrady Dyrekcja zleciła Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów oraz Laboratorium Drogowemu w Poznaniu. Wykryto odstępstwa od wymagań projektu budowlanego i błędy w technice budowy.

[[mm_2]]

GDDKiA nakazała natychmiastowe usunięcie warstwy ścieralnej na całym 50-km odcinku autostrady i wykonanie oceny podbudowy asfaltowej na całej długości. Domaga się również m.in. wymiany podbudowy asfaltowej, jeśli będzie to konieczne oraz ułożenia na nowej podbudowie siatki przeciwspękaniowej o szerokości co najmniej 2 m. Konieczne jest także ułożenie nowych warstw asfaltowych w celu wzmocnienia autostrady.

Inwestorem przy budowie tego odcinka autostrady była Autostrada Wielkopolska SA.

[[mm_3]]

"Sami informowaliśmy o spękaniach jezdni. Gdyby nie doszło do odstępstw przy budowie, to pewnie nie doszłoby do spękań. Wszystkie zalecenia GDDKiA zostaną zrealizowane na koszt firmy wykonawczej NCC, która wykona je w ramach gwarancji" - powiedziała rzeczniczka AW SA Zofia Kwiatkowska.

Prace przy wymianie nawierzchni rozpoczną się w II kwartale 2008 roku.

GDDKiA poinformowała, że kontrola zarządzona przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wskaże odpowiedzialnych za wykryte wady i uchybienia. Oceni też pracę firmy WS Atkins, która nadzorowała budowę tego odcinka A2 jako niezależny inżynier.

pap, keb
 0

Czytaj także