Od 1 marca najniższa emerytura wzrośnie o 38,81 zł

Od 1 marca najniższa emerytura wzrośnie o 38,81 zł

Dodano:   /  Zmieniono: 
Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrośnie o 38,81 zł, po podwyżce wyniesie ona 675,10 zł; przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł, osiągając 1606 zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Podwyższenie świadczeń umożliwi ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 106,1 proc.

"Obok emerytur i rent wypłacanych z FUS waloryzacji podlegać będą także świadczenia zlecone do wypłaty ZUS (m.in. renty inwalidów wojennych i  wojskowych). Świadczenia te do końca 2006 r. były wypłacane z FUS i podlegały refundacji z dotacji celowej budżetu państwa" - napisano w komunikacie ZUS. Od  2007 r. finansowane są natomiast z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa.

Na tych samych zasadach, co emerytury i renty z FUS, zostaną zwaloryzowane okresowe emerytury kapitałowe i emerytury pomostowe.

"W wyniku waloryzacji podwyższone zostaną wypłacane przez ZUS emerytury i  renty, pobierane przez ok. 7,7 mln emerytów i rencistów, w tym ok. 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym" -  czytamy w komunikacie.

Od 1 marca br. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do  pracy oraz renta rodzinna wzrośnie o 38,81 zł z 636,29 zł do 675,10 zł, a renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 29,86 zł z 489,44 zł do 519,30 zł.

Najniższe renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z  wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinne wypadkowe wzrosną o 46,57 zł, z 763,55 zł do 810,12 zł; w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do  pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową ma to być 35,83 zł z 587,33 zł do 623,16 zł.

W związku z waloryzacją wzrosną również dodatki do emerytur i rent.

Dodatek pielęgnacyjny za tajne nauczanie wyniesie 173,10 zł, dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 259,65 zł, dodatek dla sieroty zupełnej - 325,36 zł, dodatek kombatancki - 173,10 zł, dodatek kompensacyjny - 25,97 zł, świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od  liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 8,68 zł doá173,10ázł, świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy - od 8,68 zł do 173,10 zł, świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych - 567,08 zł.

W efekcie waloryzacji przeciętna emerytura wzrośnie o ok. 91 zł do 1606 zł, renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o ok. 67 zł do 1190 zł, renta rodzinna o ok. 80 zł do ok. 1394 zł.

ND, PAP

 0

Czytaj także