Samorządowy konflikt o halę za 365 milionów złotych

Samorządowy konflikt o halę za 365 milionów złotych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Władze Gliwic uważają, że samorząd województwa śląskiego opóźnia budowę hali widowiskowo-sportowej "Podium" realizowanej za ok. 365 mln zł, która ma powstać w tym mieście do jesieni 2012 r. Władze regionu odpowiadają, że gliwicki wniosek o unijne dofinansowanie wymaga sprawdzenia przez Komisję Europejską, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej.
"Podium" ma być jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Mają tam być organizowane duże koncerty muzyczne, targi branżowe i wielkie imprezy sportowe. Wewnątrz, oprócz hali na 15 tys. osób, znajdzie się też mniejsza sala, a także kompleksowe zaplecze. Obiekt ma stanąć w miejscu niszczejącego obecnie stadionu XX-lecia w Gliwicach.

Nie boją się "Spodka"

Projekt budził kontrowersje ze względu na potencjalną konkurencję ze znajdującą się w Katowicach halą "Spodka". Władze Gliwic są jednak zdecydowane zbudować halę, którą Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM), skupiający 14 miast Śląska i Zagłębia, uznał za jedno z najważniejszych przedsięwzięć w regionie. Istnieje już projekt "Podium", a jeszcze w maju miasto planowało, by przetarg na wykonawcę obiektu ogłosić we wrześniu.

"Podium" wpisano również do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego jako jedno z trzech największych przedsięwzięć zakwalifikowanych do unijnego dofinansowania. Chodzi o 47 proc. całości kosztów, czyli ok. 140 mln zł. Pozostałą część ma wyłożyć gliwicki samorząd. Szczegółowy wniosek o unijne dofinansowanie władze miasta przesłały do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w lutym tego roku.

Marszałek pisze do KE

Według informacji rzecznika gliwickiego magistratu Marka Jarzębowskiego, w sierpniu władze Gliwic dowiedziały się o wstrzymaniu przez marszałka oceny formalnej ich wniosku i skierowaniu pytania do UOKiK. - Z tego co wiemy, papiery do dziś nie wyszły do UOKiK - zaznaczył Jarzębowski.

Według rzeczniczki urzędu marszałkowskiego Aleksandry Marzyńskiej, chodzi o wątpliwości czy gliwicki projekt podlega zasadom pomocy publicznej. Jeśli tak, to wartość dofinansowania z UE może wynieść do 40 proc. kosztów inwestycji. Mimo przedstawieniu miastu uwag na ten temat, wniosek Gliwic nie uwzględnia możliwości obniżenia dofinansowania.

Wątpliwości dotyczą kwestii czy planowane przez władze Gliwic przekazanie gotowej hali w zarząd spółce miejskiej będzie formą pomocy publicznej. Ponieważ wiążąco zaopiniować tę kwestię może tylko KE, marszałek zdecydował by poprosić KE o indywidualną notyfikację projektu.

Miasto: sprawa jest jasna

Według władz miasta część wyjaśnień tej kwestii znajduje się w przepisach traktatu unijnego dotyczących udziałów władz publicznych w kapitale spółki. Stanowią one, że pomoc publiczna nie występuje, gdy w powstającej nowej spółce władze publiczne kontrolują cały kapitał. Gliwiccy samorządowcy uważają, że podobnie może być w ich przypadku, a zatem blokowanie oceny ich wniosku nie było konieczne. Podobną opinię - zaznaczył Jarzębowski - wyraziło w lipcu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, stwierdzając że ewentualne udzielanie pomocy publicznej nie dotyczy etapu budowy hali, ale momentu przekazywania przez samorząd środków spółce celowej.

Jako możliwy wariant postępowania resort wskazał na możliwość udzielenia najpierw Gliwicom unijnego dofinansowania na wybudowanie hali, a dopiero potem wystąpienie z pytaniem dotyczącym pomocy publicznej - już bezpośrednio przez władze miasta. W drugim wariancie - wybranym przez urząd marszałkowski - resort zaznaczył, że wątpliwa kwestia zostanie wyjaśniona najpierw, ale spowodować to może znaczne opóźnienie realizacji inwestycji.

Ministerstwo wspiera Gliwice

Jarzębowski poinformował, że stanowisko miasta wsparło już MRR. Zacytował otrzymany tego dnia list dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych tego resortu Krzysztofa Siwka, w którym pisze on m.in., że "założenie niewystępowania pomocy publicznej wydaje się wystarczająco zasadne i bezpieczne, a ostateczne stanowisko KE poznamy i tak po złożeniu wniosku o dofinansowanie".

"Nie jest w tej sytuacji zasadne odkładanie podpisania projektu o dofinansowanie projektu budowy Hali Podium, gdyż niestety może to oznaczać utratę nawet dwóch sezonów budowlanych i stawia pod znakiem zapytania realizację projektu w perspektywie finansowej 2007-2013" - wskazał Siwek.

"Władze miasta są same sobie winne"

Marzyńska podkreśla jednak, że urząd marszałkowski "dysponuje opiniami potwierdzającymi występowanie pomocy publicznej wydanymi przez: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niezależnego radcę prawnego, Wydziały Prawne Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego". Gliwice nie przedłożyły natomiast ekspertyzy niezależnych ekspertów, potwierdzającej że pomoc publiczna w projekcie nie występuje.

Rzeczniczka dodała, że gdyby samorząd Gliwic uwzględnił uwagi urzędu marszałkowskiego uwzględniając obniżony poziom dofinansowania w złożonej 15 maja uzupełnionej dokumentacji projektowej, "projekt obecnie miałby zakończoną zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną". Przypomniała, że w ubiegłym roku miasto zadeklarowało, że w razie stwierdzenia pomocy publicznej, będzie w stanie zapewnić większy wkład własny.
Zdaniem władz regionu, gdyby miasto od początku w projekcie ujęło dofinansowanie na poziomie 40 proc. "dziś mogłoby mówić o podpisanej umowie o dofinansowanie, a być może także o pierwszych rozliczonych wydatkach". Marzyńska zapewniła też, że urząd marszałkowski "podjął działania celem skrócenia ścieżki weryfikacji pomocy publicznej" - w jego opinii "cały proces nie potrwa dłużej niż 4-6 miesięcy".


PAP, arb