Szefowie banków centralnych G20 chcą szybko zreformować światowy system finansowy

Szefowie banków centralnych G20 chcą szybko zreformować światowy system finansowy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministrowie finansów i szefowie banków centralnych państw G20 podczas obrad w Pusanie (Korea Południowa) zobowiązali się do "szybkiego osiągnięcia porozumienia" w sprawie reformy światowego systemu finansowego.
W oświadczeniu opublikowanym po zakończeniu 2-dniowych obrad finansowi przywódcy G20 zadeklarowali, że są gotowi "szybko osiągnąć porozumienie w sprawie zaostrzenia wymogów w sferze kapitału i płynności" wobec instytucji finansowych.

Nie wspomniano natomiast o możliwości wprowadzenia światowego podatku bankowego, który miałby w przyszłości umożliwić finansowanie planów ratunkowych. Za  podatkiem takim opowiadają się UE i USA, natomiast są mu przeciwne m.in. Kanada, Brazylia, Indie i Australia.

"Niedawna niestabilność na rynkach finansowych przypomina nam o utrzymujących się poważnych wyzwaniach i uwypukla znaczenie współpracy międzynarodowej" - napisano w oświadczeniu, które posłuży jako zarys wytycznych na rozmowy przywódców G20 w Toronto 26-27 czerwca.

Państwa muszą "wprowadzić wiarogodne posunięcia sprzyjające wzrostowi, aby doprowadzić do  równowagi finansowej", przy czym polityka poszczególnych krajów w tej sferze powinna odpowiadać ich konkretnej sytuacji - ocenili ministrowie.

W dokumencie poparto politykę ratunkową dla Europy i konieczność nadania równowagi wzrostowi gospodarczemu poprzez wspieranie krajowego popytu i wymiany handlowej z  państwami rozwijającymi się.

"Z zadowoleniem przyjmujemy działania podjęte przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy" - głosi dokument, odnosząc się do uzgodnionego w pierwszej połowie maja pakietu ratunkowego dla krajów strefy euro wartości do 750 mld euro.

pap, em

 0

Czytaj także