"Robin Hood" prosi G20 o opodatkowanie banków

"Robin Hood" prosi G20 o opodatkowanie banków

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
183 organizacje pozarządowe, charytatywne i związki zawodowe z 42 państw zaapelowały w liście do uczestników szczytu G20 w Korei Południowej o nałożenie podatku od międzynarodowych transakcji finansowych. Sygnatariuszem listu skierowanego m. in. do premiera Davida Camerona jest brytyjska inicjatywa podatkowa pod nazwą Robin Hood (Robin Hood Tax campaign) popierana przez brytyjską centralę związkową TUC, organizację ochrony środowiska Friends of the Earth i charytatywną ActionAid.
Według sygnatariuszy apelu pochodzących z 16 państw G20, proponowany podatek - zwany też podatkiem Tobina - złagodziłby koszty globalnego kryzysu finansowego i ekonomicznego z lat 2008-2009, zwłaszcza dla państw rozwijających się. Innym pożądanym efektem byłoby to, że cięcia wydatków publicznych w wysoko rozwiniętych gospodarkach Zachodu nie musiałyby być tak dotkliwe. Sygnatariusze apelu wskazują, iż kryzys utrudnił realizację ambitnych celów upowszechnienia ochrony zdrowia, zwiększenia dostępu do oświaty i walki z globalnym ociepleniem będzie trudniejsza.

Przewodniczący TUC Brendan Barber zauważył, iż skutkiem drastycznego programu cięć wydatków publicznych w Wielkiej Brytanii w najbliższych czterech latach będzie wzrost liczby bezrobotnych o około pół miliona osób oraz okrojenie świadczeń socjalnych i usług, od których zależni są najubożsi. - Podatek Robin Hooda oznaczałby, iż największe banki świata wniosłyby wkład w zmniejszenie deficytów finansów publicznych, którym po części są winne, a tym samym zmniejszyłaby się potrzeba cięć wydatków publicznych na tak dużą skalę, jak obecnie - zaznaczył Barber.

Zwolennikiem opodatkowania międzynarodowych transakcji finansowych banków był poprzedni premier Gordon Brown, argumentujący, że zmusiłoby ono banki do rozsądnej kalkulacji ryzyka i zniechęciłoby je do spekulacji. Obecny rząd konserwatywno-liberalny planuje wprowadzenie nowego podatku od ogólnego zestawu globalnych rozliczeń finansowych banków brytyjskich, jak również brytyjskich operacji banków zagranicznych, a nie od zysku lub transakcji.

PAP, arb
 1

Czytaj także