Ministerstwo pracy żałuje, że nie udało się podnieść progów dochodowych

Ministerstwo pracy żałuje, że nie udało się podnieść progów dochodowych

Dodano:   /  Zmieniono: 2
fot. sxc
- Żałuję, że nie udało się podnieść progów dochodowych i wciąż wiele osób zagrożonych ubóstwem nie ma prawa do pomocy społecznej - mówił wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda, podsumowując Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Rok 2010 w całej Unii Europejskiej był Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. We wtorek MPiPS podsumowało swoje działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i poinformowało o planach na kolejne lata. - Wydawałoby się, że w XXI wieku, w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, wykluczenie społeczne będzie maleć. Wciąż jednak ponad 80 mln ludzi w Europie żyje poniżej standardów - mówił Duda. Podkreślił, że rok 2010 był szczególnie trudny dla Polski ze względu na różne tragiczne wydarzenia, m.in. powódź, która bezpośrednio i pośrednio dotknęła kilkaset tysięcy osób, wiele z nich pozbawiając pracy lub dorobku całego życia.

Duda wyraził ubolewanie ze względu na fakt, że w Roku Walki z Ubóstwem nie udało się podnieść progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Zwrócił uwagę, że obecnie są one wyższe niż granica ubóstwa, co oznacza, że wiele rodzin żyjących w biedzie nie ma prawa do zasiłków. Progów nie podwyższano od 2006 r., obecnie wynoszą 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 zł dla gospodarstw jednoosobowych. - Mamy nadzieję, że uda się podwyższyć progi w przyszłym roku - powiedział wiceminister.

W Polsce rozróżniamy ubóstwo relatywne - 50 proc. średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych, w 2009 r. na poziomie 633 zł dla osób samotnych i 1709 zł dla rodziny z dwojgiem dzieci; ubóstwo ustawowe - czyli dochody uprawniające do pomocy socjalnej; ubóstwo skrajne - minimum egzystencji, w zeszłym roku wynosiło 443 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 1196 zł dla czteroosobowej rodziny. Osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa było w Polsce 17,3 proc., poniżej granicy ustawowej - 8,3 proc., a poniżej minimum egzystencji - 5,7 proc. Najbardziej zagrożone ubóstwem są rodziny wielodzietne - wśród rodzin z co najmniej czwórką dzieci 39 proc. żyło w sferze ubóstwa ustawowego, a 21 proc. - skrajnego.

pap, ps
+
 2

Czytaj także