PJN: rozliczać premiera z expose

PJN: rozliczać premiera z expose

Dodano:   /  Zmieniono: 
Joanna Kluzik-Rostkowska (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, objęcie najzamożniejszych rolników powszechnymi zasadami podatków i ubezpieczeń, liniowa 19 proc. stawka VAT, likwidacja becikowego - to niektóre punkty przedstawionego w piątek programu gospodarczego PJN.
"Czas gospodarki" - tak PJN zatytułował swój program gospodarczy. - Polskim politykom nie wolno zaniedbać czasu, który nam został do wyborów. Jesteśmy przekonani, że musimy zrobić wszystko, żeby przerwać ten jałowy spór, który dzisiaj się unosi nad polskim parlamentem i zastąpić go realną debatą i propozycjami realnych rozwiązań -  powiedziała przewodnicząca klubu PJN Joanna Kluzik - Rostkowska.

Politycy muszą odpowiadać

Według PJN politycy muszą być personalnie odpowiedzialni za swoje czyny i zaniechania, a odpowiedzialność ta musi być wymierna, konkretna i osobista. Ugrupowanie proponuje m.in., by expose, które premier przedstawia w Sejmie obejmując urząd, zawierało listę mierzalnych i określonych w czasie celów, a  wynagrodzenie szefa rządu i ministrów zależałoby od stopnia ich realizacji.

Program PJN zakłada ponadto, że obywatele i przedsiębiorcy powinni podlegać minimalnej ilości obowiązków i ograniczeń administracyjnych. Dlatego politycy tej formacji proponują m.in. wprowadzenie zmiany do  konstytucji ułatwiającej przedsiębiorcom zaskarżanie do Trybunału Konstytucyjnego wadliwych przepisów, ograniczenie koncesji i zezwoleń wymaganych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz uproszczenie dochodzenia odszkodowań od urzędów za  decyzje wydane z naruszeniem prawa.

Szybkie urzędy

Ugrupowanie chce także wprowadzić zasadę 30 dni jako maksymalnego terminu na załatwienie jakiejkolwiek sprawy urzędowej. Jednocześnie brak decyzji w tym terminie skutkowałby prawnym domniemaniem wydania decyzji pozytywnej. Inna propozycja zakłada, że sądowe sprawy gospodarcze i  administracyjne będą rozstrzygane w ciągu 90 dni, a gdyby tak się nie stało to Skarb Państwa musiałby płacić odszkodowanie za  każdy dzień opóźnienia.

Natomiast marnotrawstwu publicznych pieniędzy powinno, zdaniem PJN, zapobiec m.in. zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, likwidacja przywilejów emerytalnych oraz objęcie najzamożniejszych rolników powszechnymi zasadami podatków i ubezpieczeń.

Liniowy VAT 19 proc.

PJN proponuje, by najniższa stawka podatku PIT wynosiła 19 proc., ale kwota wolna od podatku powinna być dwukrotnie większa niż dziś. Wśród propozycji są także: wprowadzenie liniowej 19 proc. stawki VAT oraz progresywne ulgi na dzieci wraz z likwidacją innych ulg i przywilejów. PJN chce także likwidacji zwrotu VAT od zakupu materiałów budowlanych oraz becikowego z wyjątkiem becikowego wypłacanego z opieki społecznej.

W swoimi programie PJN zawarł także propozycję, aby pieniądze uzyskane z prywatyzacji zasilały Fundusz Rozwoju Polski, który będzie współfinansował m.in. inwestycje infrastrukturalne.

Najpierw opinie, potem ustawy

Kluzik-Rostkowska zapowiedziała, że program gospodarczy PJN zostanie przesłany do konsultacji organizacjom biznesowym i pozarządowym, do środowisk ekonomicznych i polskich think-tanków. - Prosimy o szybką opinię na temat naszych propozycji. Chcemy wiedzieć, które propozycje powinniśmy wzmocnić, a które uzupełnić. Oczekujemy szerokiej debaty wszystkich tych podmiotów, które będą chciały w niej wziąć udział - stwierdziła. Po takiej debacie, jak zaznaczyła Kluzik-Rostkowska, PJN przystąpi do pisania konkretnych projektów ustaw.

- Nie zmarnujmy tego ostatniego pół roku, który nam został. Jestem przekonana, że Polacy mają dość tej polityki na niby. Mamy czas, można dużo zrobić w  tym parlamencie. Apelujemy do rządu o powrót na ziemię i zajęcie się realnymi problemami. Tego czasu nie można zmarnować, teraz jest czas gospodarki - powiedziała Kluzik -  Rostkowska.

zew, PAP