Gazowe kontrole KE związane z Gazpromem?

Gazowe kontrole KE związane z Gazpromem?

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. mat. prasowe) 
- KE musi reagować, gdy na rynku UE mogą być stosowane praktyki zagrażające konkurencji, bez względu, czy stosują je firmy unijne, czy zagraniczne - oświadczyła rzeczniczka KE. Inspektorzy KE badają spółki gazowe w krajach UE; najpewniej chodzi o Gazprom.
- Jeśli te firmy uzyskują zyski z UE, muszą stosować się do  unijnego prawa konkurencji - powiedziała rzeczniczka KE ds. konkurencji Amelia Torres. - Rosja jest jednym ze strategicznych partnerów UE i jesteśmy z  nią w dialogu w wielu kwestiach między innymi energii i oczekuje, że te strategiczne relacje będą kontynuowana - dodała rzeczniczka KE ds. polityki zewnętrznej Maja Kocijancic, pytana, czy kontrolowanie działalności Gazpromu w Europie może zepsuć relację z Moskwą.

Inspektorzy KE rozpoczęli niezapowiedziane wizyty w 20 firmach zajmujących się dostawami, przesyłem i magazynowaniem gazu 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. KE bada możliwe praktyki zagrażające konkurencji. Choć KE tego oficjalnie nie potwierdza, inspekcje mogą mieć związek z działalnością Gazpromu w Europie, co zasugerowały niektóre kontrolowane firmy (np. rzecznik RWE). Wśród badanych firm jest polskie PGNiG i oraz operator polskich gazociągów przesyłowych Gaz-System.

Minister: Polska się nie boi

- Polska nie boi się kontroli KE w PGNiG i Gaz-Systemie - stwierdził wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski. KE kontroluje 20 firm z 10 krajów UE zajmujących się dostawami, przesyłem i  magazynowaniem gazu. - Kontrola jest sprawdzeniem czy Gazprom prowadzi antyrynkową, antymonopolową i  antykonkurencyjną politykę. Prowadzone są badania w celu stwierdzenia, czy faktycznie taką politykę realizuje - oświadczył Budzanowski.

KE podejrzewa, że kontrolowane firmy mogą być zaangażowane w  antykonkurencyjne praktyki albo posiadają informacje o stosowaniu takich praktyk. - Badanie skupia się na tzw. upstreamowym poziomie dostaw (przesył głównymi sieciami, a nie do indywidualnych konsumentów - red.), gdzie konkurencja może być ograniczana jednostronnie lub poprzez dwustronne umowy - powiedziała Torres. Wśród podejrzewanych praktyk wymieniła podział rynku, ograniczanie dostępu do sieci przesyłowej gazu i  dywersyfikacji dostaw oraz stosowanie zawyżonych cen.

Trzeci pakiet niezgody

Lutowe spotkanie w Brukseli przewodniczącego KE Jose Barroso z  rosyjskim premierem Władimirem Putinem pokazało, że tzw. trzeci pakiet energetyczny może rodzić konflikty. Przewiduje on rozdział dostaw gazu od zarządzania gazociągami tak, by do infrastruktury przesyłowej mieli dostęp wszyscy gracze rynkowi. Zdaniem Rosjan, nowe przepisy w  niektórych krajach UE mogą doprowadzić do wywłaszczenia infrastruktury, której obecnie właścicielem lub współwłaścicielem jest rosyjski Gazprom. Choć pakiet dopuszcza różne formy rozdziału, Litwa wybrała najbardziej rygorystyczny rozdział własnościowy, co - jak spekulowano - wzbudziło zaniepokojenie Rosji.

KE uważa, że gdy pojawiają się wolne moce w gazociągach, a koszt inwestycji został zwrócony, to infrastruktura powinna być ogólnie dostępna. Obiekcje do trzeciego pakietu energetycznego wielokrotnie wyrażał Gazprom, który obawia się także o planowane inwestycje jak np. gazociąg South Stream.

zew, PAP