Moody`s: polska gospodarka jest odporna. Rating może pójść w górę

Moody`s: polska gospodarka jest odporna. Rating może pójść w górę

Dodano:   /  Zmieniono: 
Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A2, fot. sxc
Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej Polski na poziomie A2. Perspektywa ratingu pozostaje stabilna - podano w komunikacie.
Głównymi czynnikami stojącymi za potwierdzeniem ratingu są: "Silna i udokumentowana stabilność makroekonomiczna i odporność, nawet w obliczu znaczących szoków zewnętrznych, wiarygodna strategia konsolidacji fiskalnej, co do której oczekujemy, że położy kres negatywnej dynamice zadłużenia, znaczące rządowe >bufory<, w tym dostęp do elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego rekompensującej finansowanie zewnętrzne, które jest słabe w porównaniu do tych krajów o ratingu A" - napisano w komunikacie.

Moody's widzi możliwość podwyższenia ratingu Polski m.in. po eliminacji strukturalnego deficytu budżetowego. "Rating wiarygodności kredytowej Polski może potencjalnie zostać podwyższony, jeśli siła fiskalna rządu zwiększy się do tego stopnia, że wyeliminowany zostanie strukturalny deficyt, a wskaźniki zadłużenia trwale spadną, czego rezultatem będzie znaczące wzmocnienie bilansu. Presja na wzrost oceny może również wynikać ze zmniejszenia się wrażliwości zewnętrznych poprzez stałe zmniejszanie deficytu na rachunku bieżącym oraz wzmocnienie finansowania zewnętrznego kraju w perspektywie średnioterminowej" - napisano w komunikacie.

Agencja ratingowa widzi także możliwość wystąpienia presji na obniżenie ratingu. "Rating Polski na poziomie A2 może potencjalnie doświadczyć presji na obniżenie w przypadku istotnego >poślizgu fiskalnego<, które mogłyby zagrażać celom konsolidacji fiskalnej i prowadzić do dalszego pogorszenia dynamiki zadłużenia, a w ten sposób niekorzystnie wpływać na kondycję finansową rządu" - napisano.

Ponadto, Moody's negatywnie odniósłby się także do jakiegokolwiek zaniechania we wdrażaniu ogłoszonych ostatnio reform zmierzających do wzmacniania konkurencyjności gospodarczej oraz potencjału wzrostowego.

pap, ps

 0

Czytaj także