Protesty pod siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej

Protesty pod siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Pod siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej trwają protesty związkowców (fot. mat. prasowe) 
Związkowcy ze spółek PGE Dystrybucja i PGE Obrót rozpoczęli przed południem demonstrację przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej w Warszawie. Sprzeciwiają się planom zakładającym zmniejszenie liczby regionów i posterunków energetycznych.
Przed siedzibą centrali PGE zgromadziło się ponad tysiąc związkowców m.in. z trąbami, gwizdkami i syrenami. Ok. godz. 11 delegacja związków udała się na rozmowy z zarządem Grupy. Później protestujący planują przejść przed siedzibę Ministerstwa Gospodarki, a  potem resortu skarbu. W petycji, którą - oprócz PGE - związkowcy zamierzają przekazać też do ministerstw gospodarki i skarbu, napisano, że związki zawodowe, działające w Komitecie Obrony Dystrybucji, w imieniu pracowników PGE Dystrybucja i PGE Obrót sprzeciwiają się łamaniu zasad porozumień społecznych, "w tym Umów Społecznych, w zakresie zmian organizacyjnych i  restrukturyzacji w linii biznesowej obrotu i dystrybucji w PGE S.A."

Związkowcy chcą rozmawiać

Jak napisano w petycji, skutki planowanych zmian zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju, doprowadzą do pogorszenia obsługi odbiorców i negatywnie wpłyną na regionalne rynki pracy. Związkowcy w petycji żądają od kierownictwa PGE, a także ministrów skarbu i gospodarki, zobowiązania, że realizacja planowanych zmian nie  spowoduje w długoletniej perspektywie zmniejszenia zatrudnienia. Domagają się też wstrzymania wszelkich zmian w obrocie i dystrybucji w  PGE do czasu zakończenia uzgodnień i konsultacji. Jednocześnie związkowcy deklarują w petycji, że są gotowi do dialogu i  oczekują, że do takiego dialogu gotowi będą "sprawcy niepokojów społecznych, wyrażonych m.in. przez uczestników pikiety".

PGE nie chce redukować zatrudnienia?

Program konsolidacji rejonów i posterunków energetycznych w PGE Dystrybucja na lata 2012-2013 obejmuje 7 oddziałów spółki: Białystok, Lublin, Łódź-Teren, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Warszawa, Zamość. Obecnie funkcjonuje tam 66 rejonów i 218 posterunków; docelowa struktura zakłada funkcjonowanie 40 rejonów i 143 posterunki. Jak podkreślił rzecznik PGE Łukasz Witkowski, spółka deklaruje poszanowanie pracowniczych praw nabytych, utrzymanie miejsc pracy i  dobrowolne, stopniowe, oparte na naturalnych odejściach pracowników dochodzenie do optymalnego zatrudnienia. - Program łączenia części struktur terenowych jest działaniem nakierowanym na poprawę efektywności, a nie redukcję zatrudnienia. Dlatego projekt nie przewiduje konieczności wypowiadania umów o pracę -  podkreślił Witkowski.

Zmiany wydłużą czas naprawiania awarii?

Jak dodał, sytuacja każdego pracownika konsolidowanych jednostek będzie analizowana indywidualnie, dodatkowo przewidywane są działania osłonowe, m.in. rekompensowane będą koszty dojazdów do nowego miejsca pracy. Związkowcy twierdzą, że skutkiem zmian będzie m.in. dłuższy czas usuwania awarii. PGE odpowiada, że czas ten w niewielkim stopniu zależy od rozległości obsługiwanego obszaru, w większym natomiast - od środków technicznych będących w dyspozycji większych, lepiej wyposażonych jednostek.

ja, PAP