Dostaniemy miliony złotych na wynalazki i nowe technologie

Dostaniemy miliony złotych na wynalazki i nowe technologie

Dodano:   /  Zmieniono: 
UE chce nam przekazać pieniądze na rozwój nowych technologii (fot. sxc)
Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać 600 mln zł unijnych dotacji na wprowadzanie wynalazków do produkcji oraz 400 mln zł na inwestycje w nowe technologie. Komitet Monitorujący zatwierdził we wtorek nowy podział pieniędzy w programie Innowacyjna Gospodarka.

Jak poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 600 mln zł ma trafić na pilotażowy projekt wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, które po raz pierwszy wdrażają wynalazki, a  400 mln zł będzie przeznaczone na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej w działaniu 4.4 Programu Innowacyjna Gospodarka. Z tego działania dofinansowywane są inwestycje związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub  organizacyjnych; chodzi o rozwiązania stosowane na świecie nie dłużej niż trzy lata.

Resort poinformował, że największą szansę na dofinansowanie z puli przeznaczonej dla małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających wynalazki będą miały projekty o wysokiej innowacyjności, dotyczące wynalazku, na który jest zapotrzebowanie na rynku międzynarodowym i  który powstał w Polsce. - Wyboru najlepszych pomysłów dokona panel ekspertów. Na podstawie prezentacji projektów przez wnioskodawców, panel ekspertów uszereguje poszczególne przedsięwzięcia w kolejności od najlepszego do najgorszego. Liczba uzyskanych w ten sposób punktów, w zestawieniu z liczbą punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej utworzy ostateczną ocenę projektu - poinformował resort.

Podkreślono, że porównywanie projektów pojawia się po raz pierwszy w  systemie wdrażania funduszy. Dotychczas każdy projekt był przez ekspertów oceniany indywidualnie. 400 mln zł, które zasili budżet działania 4.4 programu Innowacyjna Gospodarka, zostanie wykorzystane na wsparcie projektów tych przedsiębiorców, którzy składali wnioski o dofinansowanie inwestycji w  2009 r. i pomimo wysokich ocen nie otrzymali dotacji. Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z sześciu krajowych programów unijnych realizowanych w Polsce. Po zatwierdzonych w grudniu przez Komisję Europejską zmianach w programie jego budżet wzrósł z 9,7 mld euro do 10,1 mld euro - z tego 8,6 mld euro to środki europejskie.

Z programu są realizowane inwestycje, które mają na celu m.in. zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym, zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.

eb, pap

 0

Czytaj także