Energetyka jądrowa? Polacy żądają od rządu informacji

Energetyka jądrowa? Polacy żądają od rządu informacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemal wszyscy Polacy domagają się informacji rządu o energetyce jądrowej(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Niemal wszyscy Polacy domagają się informacji rządu o energetyce jądrowej, w tym także jej zdecydowani przeciwnicy - wynika z badania przeprowadzonego przez instytut Millward Brown SMG/KRC na potrzeby rządowej kampanii "Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią".

W sondażu 51 proc. ankietowanych opowiedziało się zdecydowanie lub  raczej za energetyką jądrową, 46 proc. wyraziło mniej lub bardziej zdecydowany sprzeciw. Jednocześnie ponad 90 proc. – czyli również większość oponentów -  uważa rządową kampanię informacyjną za potrzebną, czyli oczekuje informacji, mimo że ponad trzy czwarte respondentów oceniło swoją wiedzę na temat tego sposobu produkcji energii jako co najmniej dostateczną. Co ciekawe, odpowiadając na jedno z pytań, 46 proc. zgodziło się z  tezą: „nic mnie nie przekona do zgody na budowę elektrowni jądrowej w  Polsce", ale mimo tak zdecydowanego stanowiska, znakomita część tych respondentów znajduje się w grupie uznającej kampanią informacyjną za  potrzebną.

Za najważniejszą kwestię towarzyszącą energetyce jądrowej ankietowani uznali odpady. 88 proc. respondentów, a zatem i wielu zwolenników wskazuje na nie jako na budzące niepewność i to pomimo tego, że w Polsce potrzeba takiego składowiska - to perspektywa 50 lat. Do tego czasu prawdopodobnie rozwiną się nowe technologie, które uzupełnią już dobrze rozpoznane i bezpieczne metody.

Kwestie ekonomiczne

Dla ponad połowy zwolenników najważniejszymi argumentami są kwestie ekonomiczne – elektrownia jądrowa jest pewnym, nowoczesnym źródłem taniej energii, zwiększającym naszą niezależność. Dla 28 proc. z tej grupy ważniejsze jest jednak, że jest to źródło ekologiczne, czyste. Z  kolei dla przeciwników najważniejszymi argumentami są obawy związane z  bezpieczeństwem, możliwością awarii, potencjalnym zagrożeniem dla ludzi i  środowiska, negatywnym wpływem promieniowania. Obie grupy są zgodne, że elektrownie jądrowe są wyjątkowo mało uciążliwe i dla zwolenników jest to argument za, podczas gdy przeciwnicy wskazują, że osiągnięcie tej małej uciążliwości dzieje się kosztem niemożliwego do zaakceptowania ryzyka. Podobnie jest z argumentem o  wysokich kosztach - przeciwnicy mówią, że w związku z tym należy się skupić na innych rozwiązaniach, bardziej według nich uzasadnionych ekonomicznie, a zwolennicy twierdzą, że alternatywne wyjścia są jeszcze droższe i w dodatku niepewne.

Sprzeciw narasta

Badanie pokazuje też znany efekt narastania sprzeciwu, jeżeli sprawa dotyczy najbliższego otoczenia. Odsetek przeciwników rośnie do 63 proc., jeśli elektrownia miałaby powstać w ich najbliższej okolicy. Efekt ten jednak jest charakterystyczny dla wszelkiego rodzaju działań w  najbliższej okolicy, z podobnym wzrostem sprzeciwu mamy przecież do  czynienia w przypadku planów budowy jakichkolwiek zakładów przemysłowych, wysypisk śmieci czy nowych dróg. Każda większa inwestycja generuje mniejsze lub większe sprzeciwy sąsiadów.

Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie na ogólnopolskiej próbie 2,5 tys. Polaków w wieku 15+, w terminie: 21 luty - 7 marca 2012 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło 29 marca 2012 r. dwuletnią, ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną na temat energetyki jądrowej.

eb, pap

 0

Czytaj także