Rating PGNiG w dół

Rating PGNiG w dół

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rating PGNiG w dół (fot. materiały prasowe) 
Agencja S&P poinformowała, że obniżyła długoterminowy rating PGNiG do BBB z BBB+ i umieściła go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Zarząd PGNiG zapewnia, że sytuacja płynnościowa spółki jest bezpieczna.

Obniżenie ratingu jest związane z pokazaniem przez spółkę słabych wyników finansowych po drugim kwartale 2012 r. W opinii S&P wyniki finansowe PGNiG za 2012 rok będą poniżej wcześniejszych oczekiwań agencji na skutek obniżenia zyskowności spółki spowodowanego przez polski system taryf na paliwo gazowe, który nie pozwala na pokrycie kosztów zakupu gazu z importu w pełnym zakresie i bez zbędnej zwłoki. Jeśli taryfa na paliwo gazowe nie zostanie znacząco zwiększona, w ocenie agencji istnieje ryzyko poniesienia przez spółkę straty operacyjnej w 2012 roku.

"Utrzymanie solidnego ratingu jest dla nas ważne"

PGNiG poinformowało w odrębnym komunikacie, że wpływ na zmianę ratingu przez agencję miały czynniki, na które spółka nie miała wpływu. Zdaniem zarządu, sytuacja płynnościowa spółki jest bezpieczna, a jej potrzeby finansowe w związku z realizacją programu inwestycyjnego w 2012 roku są zaspokojone. "Jednak utrzymanie solidnego ratingu inwestycyjnego jest niezwykle ważne dla zarządu, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwości oraz koszt finansowania tych inwestycji" - napisano w raporcie.

PGNiG SA oczekuje, że odpowiednie decyzje związane z ceną paliwa gazowego, a także uruchomienie produkcji na nowych złożach poprawią wskaźniki finansowe spółki, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na ocenę kredytową. "Mając na uwadze konieczność poprawy sytuacji finansowej spółki, zarząd optymalizuje koszty. Od zeszłego roku znacząco zwiększono import tańszego gazu z kierunku zachodniego i południowego (...). Dodatkowo już w końcu 2011 roku podjęto działania restrukturyzacyjne w grupie kapitałowej PGNiG, które objęły między innymi spółki budowlano-montażowe i centralę spółki, natomiast od 1 września 2012 roku także oddziały obrotu gazem oraz oddziały sektora górniczego" - podano w komunikacie.

Z kolei 4 września Moody's poinformował, że umieścił rating PGNiG na poziomie Baa1 na liście obserwacyjnej ze wskazaniem do obniżenia.

Katastrofa w Fukushimie odbiła się na PGNiG

Ok. godz.10 kurs akcji PGNiG spadał o 0,74 proc., do 4,02 zł. PGNiG z krajowych złóż wydobywa ok. 4,3 mld m sześc., resztę musi sprowadzić z zagranicy. Oprócz długoterminowego, obowiązującego do 2023 roku kontraktu z Gazpromem, ma też umowę z niemieckim VNG, która wygasa w 2016 roku. Polska firma stara się do minimum (określonego w kontraktach) ograniczyć zakupy od obu tych partnerów, bo zwiększa import tańszego gazu, dostępnego na zachodnioeuropejskim rynku.

Szczególnie boleśnie - na przełomie roku i wiosną - PGNiG odczuło skutki wysokich notowań ropy, wywołanych po katastrofie w Fukushimie. Polska firma nie ujawnia, po ile kupuje rosyjski gaz, ale - według doniesień rosyjskich mediów - cena należy do najwyższych w Europie. Według danych różnych instytucji płacimy od 450 do 500 dol. za każdy 1000 m sześc.

ja, PAP