Pomogą młodym szukać pracy? "Gwarancje dla młodzieży"

Pomogą młodym szukać pracy? "Gwarancje dla młodzieży"

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Staże, szkolenia i inne formy dokształcenia się – to wszystko w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Skorzystają młodzi bezrobotni w wieku 15-25 lat, zarejestrowani w urzędach pracy.
"Gwarancje dla młodzieży" to program wsparcia młodych na rynku pracy. Osoby bezrobotne będą wspierane przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Chodzi o pomoc młodzieży w zdobywaniu doświadczenia zawodowego lub przekwalifikowaniu się, zgodnie z potrzebami pracodawców.  Młodzi bezrobotni będą mogli skorzystać ze wsparcia: urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także w ramach centralnych i regionalnych konkursów.

Indywidualny plan działania 

Punktem wyjścia do uzyskania „Gwarancji dla młodzieży” będzie indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej.

Kto może skorzystać z programu   

„Gwarancje dla młodzieży” adresowane będą do 4 grup:  osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę; osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia; osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych; absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską. Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

KPRM

Czytaj także

 0