Spór Ministerstwa Skarbu i NIK o raport dot. gazoportu

Spór Ministerstwa Skarbu i NIK o raport dot. gazoportu

Dodano:   /  Zmieniono: 4
Gazoport w Świnoujściu (fot. mat. prasowe)
Jak podaje rmf24.pl, między Ministerstwem Skarbu a Najwyższą Izbą Kontroli doszło do sporu o to, by NIK utajnił swój raport dotyczący budowy gazoportu w Świnoujściu. Ostatecznie, Izba opublikowała dokument.
Minister skarbu w specjalnym oświadczeniu napisał, iż ujawnienie tego raportu szkodzi interesom państwa. W dokumencie opublikowanym przez NIK napisano, że kluczowa inwestycja energetyczna będzie opóźniona. Gazoport ma być oddany do użytku pod koniec roku - ma być to spowodowane złym zarządzaniem projektem i sporem z włoskim wykonawcą.

NIK stwierdza w raporcie, że spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG realizowały swoje zadania niezgodnie z przyjętym harmonogramem. Dwa z czterech zadań inwestycyjnych (Terminal LNG oraz Gazociąg Świnoujście-Szczecin) zostały znacznie opóźnione na skutek wielu nieprawidłowości, które głównie polegały na:

- nieskutecznym nadzorze wykonywanym przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG w stosunku do wykonawców co skutkowało odstępstwami od projektu budowlanego oraz wadliwym wykonywaniem niektórych prac budowlanych przy budowie terminalu LNG, co powodowało konieczność wprowadzenia korekt wydłużających czas realizacji inwestycji;
- nieskutecznym egzekwowaniu przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG od wykonawców prawidłowego i terminowego wykonywania obowiązków wynikających z umów;
- błędach popełnionych przez GAZ-SYSTEM oraz PLNG przy zawieraniu aneksów do umów z wykonawcami (np. nie wprowadzono prawnych i organizacyjnych narzędzi, które pomagałyby w określeniu winy wykonawcy, nienależycie zabezpieczono interes inwestora w sprawach dotyczących zmian terminów ukończenia prac budowlanych, nie wskazano konkretnych rozwiązań prowadzących do przyśpieszenia robót).

rmf24.pl
+
 4

Czytaj także