RPP obniża stopy procentowe. Kredyty będą tańsze

RPP obniża stopy procentowe. Kredyty będą tańsze

Dodano:   /  Zmieniono: 
RPP obniża stopy procentowe. Kredyty będą tańsze (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dzisiaj stopę referencyjną o 50 pkt bazowych do 1,50 proc. w skali rocznej. Niższe stopy oznaczają, że koszty pożyczania pieniędzy mniejsze.
RPP obniżyło stopy procentowe NBP o 0,50 pkt procentowych. Stopa referencyjna wynosi teraz 1,50 proc. w skali rocznej, lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc, a redyskonta weksli 1,75 proc.

Ekonomiści spodziewali się obniżenia stóp procentowych, jednak uważali iż będą one mniejsze o tylko 25 pkt bazowych.

To pierwsze obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej od października 2014 r.

Wprost.pl, nbp.pl