EuroRating obniżył ratingi 10 polskich banków

EuroRating obniżył ratingi 10 polskich banków

Dodano:   /  Zmieniono: 4
bankomat fot. lulu/Fotolia.pl
EuroRating obniżył oceny ratingowe Banku BPH, Banku Millennium, BOŚ, Banku Zachodniego WBK, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Banku, mBanku, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Banku, podała agencja. We wszystkich 10 przypadkach perspektywa jest negatywna.
"Dokonane przez EuroRating zmiany ocen wiarygodności finansowej poszczególnych banków polegały na:
- obniżeniu o 2 stopnie ratingu dla Banku BPH (przy utrzymaniu negatywnej perspektywy ratingu);
- obniżeniu o jeden stopień ratingów dla banków: Bank Millennium, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, mBank, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank (przy utrzymaniu negatywnej perspektywy wszystkich tych ratingów);
- zmianie ze stabilnej na negatywną perspektywy ratingu banków: BOŚ, BZ WBK i PKO BP" – czytamy w komunikacie.

PKO BP otrzymał rating A-, BZ WBK – BBB+, Deutsche Bank Polska i mBank – BBB, BOŚ, Raiffeisen Bank Polska i Santander Consumer Bank – BBB-, Bank BPH – BB+, Bank Millennium – BB, natomiast Getin Noble Bank – B+.

"Główną przyczyną obniżenia oceny wiarygodności kredytowej banków jest uchwalona w środę przez Sejm ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych. Zakłada ona przymusowe dla banków przewalutowanie walutowych kredytów hipotecznych przy jednoczesnym przeniesieniu na banki przytłaczającej większości związanych z tym kosztów" – czytamy dalej.

Banki objęte decyzją agencji EuroRating o zmianach ocen ratingowych charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem kredytów denominowanych w walutach obcych (w tym przede wszystkim w CHF) w całym portfelu kredytów (od kilkunastu do ponad 60%) oraz znaczącym udziałem należności walutowych w strukturze łącznych aktywów (od ok. 10% do ponad 40%), podkreślono.

"Negatywna perspektywa ratingów dla wszystkich w/w banków związana jest z oceną agencji, iż skala ostatecznego negatywnego wpływu nowej ustawy na kondycję finansową banków nie jest obecnie dokładnie znana i może okazać się większa od obecnych szacunków. Ponadto bieżące ratingi banków nie uwzględniają jeszcze w pełni potencjalnego wpływu ewentualnego wprowadzenia dodatkowego podatku bankowego" – napisano także w materiale.

Pozytywnie na ocenę wiarygodności kredytowej banków w dłuższej perspektywie mogłoby oddziaływać zmniejszenie ryzyk związanych z otoczeniem regulacyjnym (w tym w szczególności potencjalne uznanie przez Trybunał Konstytucyjny ustawy o przewalutowaniu kredytów za niezgodną z konstytucją), korzystne dla banków kształtowanie się kursów walutowych, poprawa wypracowywanych wyników finansowych oraz wskaźników kapitałowych, a także ewentualne dokapitalizowanie poszczególnych banków, podała także agencja.

(ISBnews)
 4

Czytaj także